Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság ülését
2011. december 13. napján (kedden) 15 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

2. Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója
393/2011. (XII. 7.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
374/2011. (XII. 5.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Tájékoztató Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről
359/2011. (XI. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló rendelet megalkotására
381/2011. (XII. 7.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011. (XII..) rendeletének megalkotása a terézvárosi fenntartású általános iskolákban és gimnáziumban adható étkezés kiegészítésről valamint a tanulói tankönyvvásárlási támogatásról
373/2011. (XII. 5.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

7. Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjáról szóló 17/2010 (VI. 21.) számú önkormányzati rendelet módosítása
380/2011. (XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

8. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995 (XII. 15.) rendeletének módosítása
370/2011. (XII. 5.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

9. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 36/1995. (XII. 15.) rendeletének módosítása
369/2011. (XII. 5.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

10. Idegenforgalmi adó-kiegészítő támogatás
385/2011. (XII. 8.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. Közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötése
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

13. Támogatási megállapodás megkötése a Közösségi Rádiózásért Egyesülettel (KONTAKT RÁDIÓ)
388/2011. (XII. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

14. Vagyonkezelési Megbízási Szerződés módosítása a Térfigyelő Rendszer használatba adása tárgyában
386/2011. (XII. 8.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

Egyebek

Tájékoztatók:
- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2011. I-III. negyedévi beszámolója és a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2011. december 8. napján megtartott ülésének jegyzőkönyv kivonata,
390/2011. (XII. 8.)

illetve a Felügyelő Bizottság 2011. december 9. napján megtartott ülésének jegyzőkönyv kivonata
az ülésen kiosztott anyag 395/2011. (XII. 9.)

- A Terézvárosi Kulturális Nonprofit Közhasznú Zrt. 2011. I-III. negyedévi beszámolója
391/2011. (XII. 8.)

- A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. 2011. I-III. negyedévi beszámolója
392/2011. (XII. 8.)

- A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2011. december 8-án tartott ülésének jegyzőkönyve
394/2011. (XII. 9.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. december 8.

Üdvözlettel:


Dohány Gábor sk
elnök