MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. december 15. napján (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

zárt ülés

1. Az aljegyzői pályázatok elbírálása
az ülésen kiosztott anyag 398/2011. (XII.15.)
A pályázók anyagai
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

2. Lakásfenntartási támogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
379/2011. (XII. 7.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
Dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

2. Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója
393/2011. (XII. 7.) és az ülésen kiosztott anyag 400/2011. (XII.15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
374/2011. (XII. 5.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Tájékoztató Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről
359/2011. (XI. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló rendelet megalkotására
381/2011. (XII. 7.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011. (XII..) rendeletének megalkotása a terézvárosi fenntartású általános iskolákban és gimnáziumban adható étkezés kiegészítésről valamint a tanulói tankönyvvásárlási támogatásról
373/2011. (XII. 5.) az ülésen kiosztott anyag 396/2011. (XII.14.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

7. Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjáról szóló 17/2010 (VI. 21.) számú önkormányzati rendelet módosítása
380/2011. (XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

8. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995 (XII. 15.) rendeletének módosítása
370/2011. (XII. 5.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

9. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 36/1995. (XII. 15.) rendeletének módosítása
369/2011. (XII. 5.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

10. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011. (XII..) rendelete a szociális tárgyú rendeletei módosításáról
az ülésen kiosztott anyag 397/2011. (XII.15.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

11. Idegenforgalmi adó-kiegészítő támogatás (10.)
385/2011. (XII. 8.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. Budapest Főváros Főpolgármestere és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Polgármestere közötti megállapodás a közterület-felügyeleti feladatok átadás átvételéről szóló megállapodás módosításáról (11.)
375/2011. (XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

13. Közterületi térfigyelő rendszer üzemeltetéséről szóló megállapodás megkötése (12.)
az ülésen kiosztott anyag 399/2011. (XII.15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

14. Támogatási megállapodás megkötése a Közösségi Rádiózásért Egyesülettel (KONTAKT RÁDIÓ) (13.)
388/2011. (XII. 8.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

15. Vagyonkezelési Megbízási Szerződés módosítása a Térfigyelő Rendszer használatba adása tárgyában (14.)
386/2011. (XII. 8.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

16. Emléktábla elhelyezésére beadott kérelem elbírálása (15.)
384/2011. (XII. 7.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

17. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2012. évi nyári zárva tartásáról (16.)
371/2011. (XII. 5.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

18. Javaslat felügyelő bizottsági tag delegálására a School Túra Diákmunka Szervező és Vállalkozó Iskolaszövetkezet Felügyelő Bizottságába (17.)
372/2011. (XII. 5.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

19. 2012. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása (18.)
378/2011. (XII. 7.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

20. Javaslat a Bp. VI. ker. Rózsa u. 50. szám alatti 29528/0/A/2 hrsz-ú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes tulajdonba adására (19.)
382/2011. (XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

21. Javaslat a Bp. VI. ker. Munkácsy M. u. 25. szám alatti társasházban lévő, 28285/0/A/4 hrsz-ú helyiség ajándékozási szerződésének elkészítésére biztosított határidő hosszabbítására (20.)
383/2011. (XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

22. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (21.)
376/2011. (XII. 7.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

23. Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények (22.)

Tájékoztatók:
- A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály feladataival összefüggő, átruházott, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, nyilatkozatok 2011. július 1. - november 30. közötti időszakban
377/2011. (XII. 7.)

- A Humán Bizottság, a Jogi Bizottság, a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2011. évi átruházott hatáskörben hozott döntései (a Pénzügyi Bizottságnak nem volt ilyen határozata) 387/2011. (XII. 8.)

- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2011. I-III. negyedévi beszámolója és a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának 2011. december 8. napján megtartott ülésének jegyzőkönyv kivonata
390/2011. (XII. 8.)

illetve a Felügyelő Bizottság 2011. december 9. napján megtartott ülésének jegyzőkönyv kivonata
az ülésen kiosztott anyag 395/2011. (XII. 9.)

- A Terézvárosi Kulturális Nonprofit Közhasznú Zrt. 2011. I-III. negyedévi beszámolója
391/2011. (XII. 8.)

- A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. 2011. I-III. negyedévi beszámolója
392/2011. (XII. 8.)

- A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2011. december 8-án tartott ülésének jegyzőkönyve
394/2011. (XII. 9.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. december 8.


Hassay Zsófia
polgármester