Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Jogi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Jogi Bizottság következő ülését
2011. december 14. napján (szerdán) 15 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

zárt ülés

1. Az aljegyzői pályázatok elbírálása
az ülésen kiosztott anyag 398/2011. (XII.15.)
A pályázók anyagai
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

nyílt ülés:

2. Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának 2012. évi költségvetési koncepciója
393/2011. (XII. 7.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
374/2011. (XII. 5.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Tájékoztató Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről
359/2011. (XI. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló rendelet megalkotására
381/2011. (XII. 7.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének …/2011. (XII..) rendeletének megalkotása a terézvárosi fenntartású általános iskolákban és gimnáziumban adható étkezés kiegészítésről valamint a tanulói tankönyvvásárlási támogatásról
373/2011. (XII. 5.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

7. Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjáról szóló 17/2010 (VI. 21.) számú önkormányzati rendelet módosítása
380/2011. (XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

8. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995 (XII. 15.) rendeletének módosítása
370/2011. (XII. 5.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

9. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 36/1995. (XII. 15.) rendeletének módosítása
369/2011. (XII. 5.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

11. Budapest Főváros Főpolgármestere és Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Polgármestere közötti megállapodás a közterület-felügyeleti feladatok átadás átvételéről szóló megállapodás módosításáról
375/2011. (XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

18. 2012. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása
378/2011. (XII. 7.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

BIZOTTSÁGI NAPIRENDEK:

jog1. A 1066 Budapest, Lovag utca 5. szám alatt üzemeltetett New Orleans Club és Étterem elnevezésű vendéglátó üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

jog2. A 1066 Budapest, Oktogon tér 4. szám alatti „OKTOGON MINI ABC” elnevezésű üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

jog3. A 1066 Budapest, Anker köz 1-3. szám (29268/5/A/25 hrsz) alatti „THE BAR” elnevezésű vendéglátó üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

Egyebek

Tisztelt Meghívottak!
Amennyiben a napirendi pontok megtárgyalásának elhúzódása indokolja, az ülést 2011. december 15. napján 8 órakor folytatja a bizottság.

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.


Budapest, 2011. december 8.

Üdvözlettel:


dr. Deák Imre sk
elnök