Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2011. november 23. napján (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések:

nyílt ülés:

2. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
358/2011. (XI. 16.) és az ülésen kiosztott 368/2011. (XI. 22.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Tájékoztató Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről
359/2011. (XI. 16.) és az ülésen kiosztott 367/2011. (XI. 22.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló rendelet megalkotására
360/2011. (XI. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

5. Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló rendelet megalkotására
355/2011. (XI. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

17. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját szabályozó 198/2011. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat módosítására
354/2011. (XI. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

18. Budapest, VI. kerület Andrássy út 4. III. 10/A. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
356/2011. (XI. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

19. Javaslat az Operaház által bérelt Bp. VI. ker. Dalszínház u. 8. szám alatti helyiségcsoport bérleti díjának rendezésére
365/2011. (XI. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

20. Javaslat a Budapest VI. kerület Jókai utca 10. szám alatti épületben található helyiségek és tetőtér vonatkozásában 2005-ben létrejött adásvételi szerződések módosítására
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

21. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VI. kerület Hegedű utca 3. szám alatti épület funkcióváltása tárgyában
366/2011. (XI. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:
1. Közbeszerzéssel, előirányzat felhasználással és egyéb ügyekkel kapcsolatos előterjesztések:
- 1a/1. A Terézvárosi Vásárcsarnok elárusító helyére kiírt pályázat elbírálása (131/2011.)
- 1a/2. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Megbízási szerződés kerületőri feladatok ellátására” tárgyában kiírásra került általános egyszerű közbeszerzési eljárásban (140/2011.)
- 1a/3. Beruházási előirányzat felhasználása (141/2011.)

2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:
bérbeadás
- 2a/1. Székely B. u. 27. I. 20. (132/2011.) - ZÁRT ÜLÉS
- 2a/2. Szív u. 50. fsz. 9. (133/2011.) - ZÁRT ÜLÉS
- 2a/3. Zichy J. u. 15. fszt. 5. (134/2011.) - ZÁRT ÜLÉS

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések
bérbeadás
- 3a/1. Teréz krt. 6. (135/2011.)

elidegenítés
- 3b/1. Paulay E. u. 44. (136/2011.) - ZÁRT ÜLÉS

egyéb
- 3e/1. Az ITTVAN Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. használati jogviszonyának rendezése (137/2011.)
- 3e/2. Javaslat az Elenor divat Kft. bérleti díj hátralékának részletekben történő megfizetésére (138/2011.)

4. Társasházi kérelmek:
- 4b/1. Szív u. 66. (139/2011.)

5. Egyebek
- 5a/1. Délibáb u. 6. fszt. 3. (142/2011.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. november 17.

Üdvözlettel:


Czuppon Zsolt
elnök