MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. november 24. napján (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

zárt ülés

1. Vállalkozó háziorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
346/2011. (XI. 10.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról. (Szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
Dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

2. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
358/2011. (XI. 16.) és az ülésen kiosztott 368/2011. (XI. 22.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Tájékoztató Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről
359/2011. (XI. 16.) és az ülésen kiosztott 367/2011. (XI. 22.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló rendelet megalkotására
360/2011. (XI. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

5. Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló rendelet megalkotására
355/2011. (XI. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

6. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint gyermekvédelmi ellátások egyszeri kiegészítéséről szóló rendelet megalkotása
347/2011. (XI. 10.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

7. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2011. (XI. 24.) rendeletének megalkotása a Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíjról
357/2011. (XI. 15.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

8. Terézváros jelképeiről és használatuk rendjéről szóló rendelet megalkotása
362/2011. (XI. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

9. Rendeletalkotás a 2011. évi igazgatási szünet elrendeléséről
361/2011. (XI. 16.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

10. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete az idegenforgalmi adóról szóló 38/2010. (XII. 21.) rendeletének módosításáról
350/2011. (XI. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

11. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995 (XII. 15.) rendeletének módosítása
351/2011. (XI. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének, az ügykörébe tartozó adók hatékony beszedését szolgáló érdekeltségi alap képzéséről és felhasználásáról szóló 42/2001. (XI. 9.) rendelete hatályon kívül helyezése
352/2011. (XI. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. Szociális intézmények alapító okiratának módosítása
363/2011. (XI. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

14. Szociális intézmények gazdálkodásának átalakításával kapcsolatos munkamegosztási megállapodás jóváhagyása
364/2011. (XI. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

15. A VII. kerületi Ernyőképszűrő Állomás feladatainak további ellátása
348/2011. (XI. 14.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

16. Javaslat közoktatási intézmények vezetői pályázatának kiírására a 2012/2013. tanévtől
349/2011. (XI. 11.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

17. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját szabályozó 198/2011. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat módosítására
354/2011. (XI. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

18. Budapest, VI. kerület Andrássy út 4. III. 10/A. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
356/2011. (XI. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

19. Javaslat az Operaház által bérelt Bp. VI. ker. Dalszínház u. 8. szám alatti helyiségcsoport bérleti díjának rendezésére
365/2011. (XI. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

20. Javaslat a Budapest VI. kerület Jókai utca 10. szám alatti épületben található helyiségek és tetőtér vonatkozásában 2005-ben létrejött adásvételi szerződések módosítására
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

21. Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest VI. kerület Hegedű utca 3. szám alatti épület funkcióváltása tárgyában
366/2011. (XI. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

22. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
353/2011. (XI. 14.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

23. Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. november 16.


Hassay Zsófia
polgármester