Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság ülését
2011. október 25. napján 15 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

2. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
333/2011. (X. 20.) és az ülésen kiosztott anyag 335/2011. (X. 24.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 36/1995. (XII. 15.) rendeletének módosítása
329/2011. (X. 19.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

6. Szociális intézmények gazdálkodásának átalakítása
328/2011. (X. 19.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

8. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2012. évi belső ellenőrzési terve
324/2011. (X. 17.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

9. Folyószámla hitelkeret biztosítására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
330/2011. (X. 20.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a kereskedelmi és egyéb szálláshelyek üzemeltetői részére nyújtandó turisztikai marketing támogatás elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálásáról
321/2011. (X. 15.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

Tájékoztatók:
- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának üléséről készült jegyzőkönyvek és jegyzőkönyvi kivonatok, valamint a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvek
317/2011. (X. 20.)

- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. I. félévi beszámolója
334/2011. (X. 20.)

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. október 20.

Üdvözlettel:


Dohány Gábor
elnök