MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. október 27. napján (csütörtökön) 9 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

zárt ülés

1. Az aljegyzői pályázatok elbírálása
az ülésen kiosztott anyag 342/2011. (X. 27.)
A pályázók anyagai
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

2. Fellebbezés a Jogi Bizottság 141/2011. (IX. 27.) számú határozata ellen
336/2011. (X. 24.)
Előterjesztő: dr. Deák Imre képviselő

3. Club Insomnia Kft. fellebbezésének elbírálása
319/2011. (X. 15.)
Előterjesztő: dr. Deák Imre képviselő

4. Adósságcsökkentési támogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
332/2011. (X. 20.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

5. Személyi döntés a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. igazgatóságában (2.)
az ülésen kiosztott anyag 339/2011. (X. 26.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról. (Szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

2. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
333/2011. (X. 20.) és az ülésen kiosztott anyag 335/2011. (X. 24.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 36/1995. (XII. 15.) rendeletének módosítása
329/2011. (X. 19.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

4. A Polgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető munkakörökről szóló 20/2008. (V. 26.) rendelet hatályon kívül helyezése
318/2011. (X. 12.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. A Terézvárosi Fejlesztési Pénzügyi Keretről szóló 21/2007. (V. 29.) rendelet hatályon kívül helyezése
323/2011. (X. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. Szociális intézmények gazdálkodásának átalakítása
328/2011. (X. 19.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

7. A Terézvárosi Gondozó Szolgálat alapító okiratának módosítása
327/2011. (X. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

8. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2012. évi belső ellenőrzési terve
324/2011. (X. 17.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző

9. Folyószámla hitelkeret biztosítására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
330/2011. (X. 20.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

10. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségcsoport versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésére
331/2011. (X. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

11. Budapest VI. kerület Andrássy út 98. I. emelet 2., II. emelet 6., II. emelet 7., II. emelet 8., II. emelet 11., II emelet 11/a szám alatti lakásokkal kapcsolatos elővásárlási jog
325/2011. (X. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

12. Budapest VI. kerület Andrássy út 33. II. emelet 1. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
326/2011. (X. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

13. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a kereskedelmi és egyéb szálláshelyek üzemeltetői részére nyújtandó turisztikai marketing támogatás elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálásáról
321/2011. (X. 15.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

14. Javaslat az önszerveződő közösségek támogatására kiírt pályázat elbírálására a 2011. év II. félévében
322/2011. (X. 15.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

15. Javaslat az Operaház által bérelt Bp. VI. ker. Dalszínház u. 8. szám alatti, 29231/0/A/19 helyrajzi számú helyiségcsoport bérleti díjhátralékának rendezésére
az ülésen kiosztott anyag 341/2011. (X. 26.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

16. Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a helyi adók 2012. évre történő bevezetéséről
az ülésen kiosztott anyag 340/2011. (X. 26.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

15. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (15.)
320/2011. (X. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

16. Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények (16.)
- Dohány Gábor képviselő interpellációja Hassay Zsófia polgármesterhez a Hunyadi téri tragédia ügyében
316/2011. (X. 20.) az ülésen kiosztott anyag 344/2011. (X.27.)

Tájékoztatók:
- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Igazgatóságának üléséről készült jegyzőkönyvek és jegyzőkönyvi kivonatok, valamint a Felügyelő Bizottság üléséről készült jegyzőkönyvek
317/2011. (X. 20.)

- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. I. félévi beszámolója
334/2011. (X. 20.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. október 20.


Hassay Zsófia
polgármester