Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2011. szeptember 28. napján (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések:

nyílt ülés:

2. Támogatási szerződés kötése az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséggel
298/2011. (IX. 22.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

3. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
286/2011. (IX. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. A Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft. végelszámolás alatt” végelszámolását lezáró dokumentumainak elfogadása
302/2011. (IX. 22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

7. A Terézvárosi Közbiztonsági Kft. „végelszámolás alatt” végelszámolását lezáró dokumentumainak elfogadása
303/2011. (IX. 21.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

8. Határozati javaslat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénybe (Ötv.) foglalt felterjesztési (petíciós) jog gyakorlására
285/2011. (IX. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

11. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata közigazgatási területén a 2011. évi karácsonyi díszítő világítás kiépítésére, üzemeltetésére, bontására irányuló közbeszerzési eljárás lezárása
287/2011. (IX. 19.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. FŐ KONZULT Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosítása
301/2011. (IX. 22.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. Megállapodás kötése a Bajza Utcai Általános Iskolába történő hővisszanyerő rendszer beépítése tárgyában
304/2011. (IX. 22.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

14. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésére
300/2011. (IX. 22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

15. Javaslat a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat tulajdonában lévő Liszt Ferenc tér 8. számú épület, Király u. 64. számú épület, valamint Dohnányi Ernő utca 1. számú épület előtti közterületek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rekonstrukciós munkáihoz szükséges építési-felvonulási terület céljából történő hasznosítására
294/2011. (IX. 22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

16. Javaslat a Budapest, VI. kerület Oktogon 3. szám alatti 29424/0/A/7 hrsz.-ú és a Teréz krt. 11. szám alatti 29422/0/A/8 hrsz.-ú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek térítésmentes osztatlan közös tulajdonba adására
297/2011. (IX. 22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

19. Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére
296/2011. (IX. 22.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

Bizottsági előterjesztések:
2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:
bérbeadás
- 2a/1. Andrássy út 72. II. 5. (120/2011.) - ZÁRT ÜLÉS
- 2a/2. Székely Bertalan u. 9. fsz. 2. (121/2011.)- ZÁRT ÜLÉS
- 2a/3. Szondi u. 33. II. 9. (122/2011.) - ZÁRT ÜLÉS

elidegenítés
- 2b/1. Szondi u. 92. fsz. 8. - ZÁRT ÜLÉS

egyéb
- 2d/1. Székely B. u. 12/A. I/3. (125/2011.) - ZÁRT ÜLÉS

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések:

bérbeadás
- 3a/1. Ó u. 6. / Zichy J. u. 5. (107/2011.)
- 3a/2. Javaslat a Budapest, VI. ker. Teréz krt. 2-4. szám alatti társasházban lévő 29407/0/A/2 és a 29407/0/A/3 helyrajzi számú helyiségek ügyének rendezésére

elidegenítés:
- 3b/1. Javaslat üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek pályázat útján történő bérbeadására (124/2011.)
- 3b/2. Paulay E. u. 44. (101/2011.) - ZÁRT ÜLÉS

4. Társasházi kérelmek:
- 4b/1. A Bp. VI. ker. Felsőerdősor u. 5., Paulay E. u. 8. és a Podmaniczky u. 79. szám alatti társasház gázvezeték felújítási munkáinak támogatása (116/2011.)

5. Egyebek
- 5a/1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata részére 10.000 darab karácsonyi csomag összeállítása és házhoz szállítása tárgyára irányuló közbeszerzési eljárás lezárása (117/2011.)
- 5a/2. Beruházási előirányzat felhasználása – Vörösmarty Ált. Iskola (118/2011.)
- 5a/3. Beruházási előirányzat felhasználása – Tóth Aladár Zeneiskola (119/2011.)
- 5a/4. A Polgármesteri Hivatal épületében található étkező helyiség felújítása (126/2011.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. szeptember 22.

Üdvözlettel:


Czuppon Zsolt s. k.
elnök