MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. szeptember 29. napján (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

zárt ülés:

1. Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának munkaszerződése
az ülésen kiosztott anyagok 315/2011. (IX. 29.) 313/2011. (IX. 29.) 314/2011. (IX. 29.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról. (szóban)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
Dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

2. Támogatási szerződés kötése az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséggel
298/2011. (IX. 22.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

3. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
286/2011. (IX. 19.) és az ülésen kiosztott anyag 305/2011. (IX. 27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995. (XII. 15.) rendeletének módosítása
295/2011. (IX. 22.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

5. Társadalmi részvétel szabályairól szóló rendelet megalkotása
292/2011. (IX. 19.)
Előterjesztő: Cake Baly Olivio tanácsnok

6. A Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft. végelszámolás alatt” végelszámolását lezáró dokumentumainak elfogadása
302/2011. (IX. 22.) és az ülésen kiosztott anyagok 307/2011. (IX. 29.) és 308/2011. (IX. 29.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

7. A Terézvárosi Közbiztonsági Kft. „végelszámolás alatt” végelszámolását lezáró dokumentumainak elfogadása
303/2011. (IX. 21.) és az ülésen kiosztott anyag 310/2011. (IX. 28.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

8. Határozati javaslat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénybe (Ötv.) foglalt felterjesztési (petíciós) jog gyakorlására
285/2011. (IX. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

9. Döntés az önkormányzati iskolák tanulólétszámának emeléséről, a jogszabály szerinti maximális osztálylétszámtól való eltérés engedélyezéséről
288/2011. (IX. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

10. Javaslat utcanév megváltoztatására
293/2011. (IX. 21.)
Előterjesztő: Dohány Gábor képviselő

11. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata közigazgatási területén a 2011. évi karácsonyi díszítő világítás kiépítésére, üzemeltetésére, bontására irányuló közbeszerzési eljárás lezárása
287/2011. (IX. 19.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. FŐ KONZULT Kft.-vel kötött együttműködési megállapodás módosítása
301/2011. (IX. 22.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. Megállapodás kötése a Bajza Utcai Általános Iskolába történő hővisszanyerő rendszer beépítése tárgyában
304/2011. (IX. 22.) és az ülésen kiosztott anyag 309/2011. (IX. 22.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

14. Javaslat nem lakás céljára szolgáló helyiségek versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésére
300/2011. (IX. 22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

15. Javaslat a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat tulajdonában lévő Liszt Ferenc tér 8. számú épület, Király u. 64. számú épület, valamint Dohnányi Ernő utca 1. számú épület előtti közterületek, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rekonstrukciós munkáihoz szükséges építési-felvonulási terület céljából történő hasznosítására
294/2011. (IX. 22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

16. Javaslat a Budapest, VI. kerület Oktogon 3. szám alatti 29424/0/A/7 hrsz.-ú és a Teréz krt. 11. szám alatti 29422/0/A/8 hrsz.-ú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek térítésmentes osztatlan közös tulajdonba adására
297/2011. (IX. 22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

17. Közzétételre kerülő szerződések alacsonyabb értékhatárának megállapítása
291/2011. (IX. 19.) és az ülésen kiosztott anyag 312/2011. (IX. 29.)
Előterjesztő: Cake Baly Olivio képviselő

18. 2011 évi közmeghallgatás időpontja és helye
289/2011. (IX. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

19. Javaslat testvérvárosi kapcsolatok létesítésére
296/2011. (IX. 22.) és az ülésen kiosztott anyag 311/2011. (IX. 29.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

20. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
290/2011. (IX. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

21. Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

Budapest, 2011. szeptember 22.


Hassay Zsófia
polgármester