Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Jogi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Jogi Bizottság ülését
2011. szeptember 27. napján (kedden) 14 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

3. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
286/2011. (IX. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995. (XII. 15.) rendeletének módosítása
295/2011. (IX. 22.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

5. Társadalmi részvétel szabályairól szóló rendelet megalkotása
292/2011. (IX. 19.)
Előterjesztő: Cake Baly Olivio tanácsnok

6. A Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft. végelszámolás alatt” végelszámolását lezáró dokumentumainak elfogadása
302/2011. (IX. 22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

7. A Terézvárosi Közbiztonsági Kft. „végelszámolás alatt” végelszámolását lezáró dokumentumainak elfogadása
303/2011. (IX. 21.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

8. Határozati javaslat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvénybe (Ötv.) foglalt felterjesztési (petíciós) jog gyakorlására
285/2011. (IX. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

10. Javaslat utcanév megváltoztatására
293/2011. (IX. 21.)
Előterjesztő: Dohány Gábor képviselő

17. Közzétételre kerülő szerződések alacsonyabb értékhatárának megállapítása
291/2011. (IX. 19.)
Előterjesztő: Cake Baly Olivio képviselő

18. 2011 évi közmeghallgatás időpontja és helye
289/2011. (IX. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

19. Javaslat testvérvárosi kapcsolat létesítésére
296/2011. (IX. 22.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

BIZOTTSÁGI NAPIRENDEK:

jog1. a 1061 Budapest VI. kerület, Anker köz 1-3. szám alatti „ANKER KLUB” elnevezésű vendéglátó üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

jog2. a 1062 Budapest VI. kerület, Székely Bertalan utca 11. szám alatt üzemeltetett Oldram's Music Pub elnevezésű vendéglátó üzlet éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

jog3. a 1061 Budapest VI. kerület, Teréz Krt. 1. sz. alatti Ali baba cuisine (étterem-restaurant) éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. szeptember 22.

Üdvözlettel:


dr. Deák Imre sk
elnök