Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2011. szeptember 7. napján (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések:

nyílt ülés:

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának SZMSZ módosítása
267/2011. (IX. 1.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
268/2011. (IX. 1.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
269/2011. (IX. 1.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. Tájékoztató jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
270/2011. (IX. 1.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

8. Rendeletmódosítási javaslat Terézvárosi kerületi városrendezési és Építési Szabályzata (TÉSZ) módosítására és határozati javaslat a TÉSZ további módosításának kezdeményezésére
272/2011. (IX. 1.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

11. A Terézvárosi Közbiztonsági Kft. „végelszámolás alatt” végelszámolását lezáró dokumentumainak elfogadása
275/2011. (IX. 1.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

12. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a kereskedelmi és egyéb szálláshelyek üzemeltetői részére nyújtandó turisztikai marketing pályázat kiírásáról, a második ütem (2011. május-június-július-augusztus hónapok) vonatkozásában
262/2011. (VIII. 29.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. Közbeszerzési eljárás indítása folyószámla-hitelkeret biztosítására
266/2011. (VIII. 31.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

14 Javaslat a Budapest, VI. ker. Bajza utca. 54. szám alatt társasházban lévő 28397/0/A/3 hrsz.-ú helyiség ajándékozási szerződés elkészítésére biztosított határidő hosszabbítására
265/2011. (VIII. 31.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

15. Javaslat a Budapest, VI. ker. Paulay Ede utca 18. szám alatti társasházban lévő 29300/0/A/20 hrsz.-ú helyiség hasznosítása tárgyában született 296/2010. (VIII. 19) számú képviselő-testületi határozat 3. pontjában megjelölt határidő meghosszabbítására
257/2011. (VIII. 25.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

16. Javaslat a Budapest, VI. ker. Weiner Leó utca 13. szám alatti társasházban lévő 28953/0/A/24 hrsz.-ú helyiség ajándékozási szerződésének elkészítésére biztosított határidő hosszabbítása
245/2011. (VIII. 31.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

17. Önkormányzati tulajdonú lakás vételárának meghatározása
258/2011. VIII. 25.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

18. Javaslat a ROCKWOOD INGATLAN Ingatlanfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között kötendő szerződés módosítására
278/2011. (IX. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

19. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját szabályozó 205/2011. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat módosítására
263/2011. (VIII. 31.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:
2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:
bérbeadás
- 2a/1. Nagymező u. 62. II/11. (99/2011.) - ZÁRT ÜLÉS
- 2a/2. Székely B. u. 12/A. I/3. (100/2011.) - ZÁRT ÜLÉS
- 2a/3. Szív u. 69. fszt. 5/a. (104/2011.) - ZÁRT ÜLÉS
- 2a/4. Dessewffy u. 22. I/7. (109/2011.) - ZÁRT ÜLÉS
- 2a/5. Nagymező u. 21. félem. 5. (112/2011.) - ZÁRT ÜLÉS

egyéb
- 2d/1. Lakások forgalmi értékének felülvizsgálata (115/2011.) - ZÁRT ÜLÉS

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések:
bérbeadás
- 3a/1. Ó u. 6. / Zichy J. u. 5. (107/2011.)
- 3a/2. Jókai tér 6. (111/2011.)
- 3a/3. Király u. 50. (113/2011.)

elidegenítés:
- 3b/1. Paulay E. u. 44. (101/2011.) - ZÁRT ÜLÉS
- 3b/2. Javaslat üresen álló, nem lakás céljára szolgáló helyiség versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésére (103/2011.)
- 3b/3. Székely M. u. 12. (105/2011.)

4. Társasházi kérelmek:
- 4b/1. Rózsa u. 63. és Vasvári Pál u. 3. (102/2011.)
- 4b/2. Bajnok u. 32., Csengery u. 84., Eötvös u. 36., Izabella u. 73., Székely M. u. 12., Szinyei M. u. 23., Aradi u. 11., Bajnok u. 29. (108/2011.)

5. Egyebek
- 5a/1. Tájékoztató a 2011. január – június időszakban, bizottsági hatáskörben hozott döntések végrehajtásáról (106/2011.)
- 5a/2. A Polgármesteri Hivatal Anyakönyvi és Okmányügyi Osztálya számára szőnyegek beszerzése (110/2011.)
- 5a/3. A Polgármesteri Hivatal 518-as, 413-as, valamint 425-ös irodahelyiségeiben klímaberendezések telepítése és beüzemelése, valamint az I. emeleti képviselői és kisebbségi irodahelyiség kialakítása, felújítása, szétválasztása (114/2011.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. szeptember 1.

Üdvözlettel:


Czuppon Zsolt s. k.
elnök