MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. szeptember 8. napján (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

zárt ülés:

1. Aljegyzői pályázatok elbírálása
az ülésen kiosztott anyag 283/2011. (IX. 08.)
Előterjesztő: dr. Mogyorósi Sándor jegyző
A
pályázók anyagai

2. Döntés a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. vezető tisztségviselőjének személyéről
az ülésen kiosztott anyag 284/2011. IX. 08.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Javaslat „Terézváros Díszpolgára” cím, „Terézvárosért” kitüntetés „Terézváros Mestere” és „Terézváros Sportolója” kitüntetés adományozására
260/2011. (VIII. 29.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

4. „Fromm Pál Emlékérem” adományozása
246/2011. (VIII. 23.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

5. „Terézváros Szociális Segítőjének Emlékérem” adományozása
247/2011. (VIII. 23.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

6. Gyógyszertámogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
249/2011. (VIII. 23.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

7. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
250/2011. (VIII. 29.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

8. Vállalkozó háziorvos ellátási szerződésének meghosszabbítás
251/2011. (VIII. 23.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról. (szóban)
Előterjesztők: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
Dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

2.a A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011. (IV. 28.) számú rendelet módosítása
271/2011. (IX. 1.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

2.b Közbiztonsági tanácsnok megválasztása
274/2011. (IX. 1.) az ülésen kiosztott anyag 281/2011. IX. 08.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának SZMSZ módosítása
267/2011. (IX. 1.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
268/2011. (IX. 1.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
269/2011. (IX. 1.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. Tájékoztató jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
270/2011. (IX. 1.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 14/1997. (V. 23.) rendelet módosítása
248/2011. (VIII. 23.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

8. Rendeletmódosítási javaslat Terézvárosi kerületi városrendezési és Építési Szabályzata (TÉSZ) módosítására és határozati javaslat a TÉSZ további módosításának kezdeményezésére
272/2011. (IX. 1.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

9. Közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása
261/2011. (VIII. 29.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

10 A Terézvárosi Gondozó Szolgálat alapító okiratának módosítása, működési engedélye módosításának kezdeményezése
252/2011. (VIII. 23.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

11. A Terézvárosi Közbiztonsági Kft. „végelszámolás alatt” végelszámolását lezáró dokumentumainak elfogadása
275/2011. (IX. 1.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

12. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a kereskedelmi és egyéb szálláshelyek üzemeltetői részére nyújtandó turisztikai marketing pályázat kiírásáról, a második ütem (2011. május-június-július-augusztus hónapok) vonatkozásában
262/2011. (VIII. 29.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. Közbeszerzési eljárás indítása folyószámla-hitelkeret biztosítására
266/2011. (VIII. 31.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

14 Javaslat a Budapest, VI. ker. Bajza utca. 54. szám alatt társasházban lévő 28397/0/A/3 hrsz.-ú helyiség ajándékozási szerződés elkészítésére biztosított határidő hosszabbítására
265/2011. (VIII. 31.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

15. Javaslat a Budapest, VI. ker. Paulay Ede utca 18. szám alatti társasházban lévő 29300/0/A/20 hrsz.-ú helyiség hasznosítása tárgyában született 296/2010. (VIII. 19) számú képviselő-testületi határozat 3. pontjában megjelölt határidő meghosszabbítására
257/2011. (VIII. 25.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

16. Javaslat a Budapest, VI. ker. Weiner Leó utca 13. szám alatti társasházban lévő 28953/0/A/24 hrsz.-ú helyiség ajándékozási szerződésének elkészítésére biztosított határidő hosszabbítása
245/2011. (VIII. 31.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

17. Önkormányzati tulajdonú lakás vételárának meghatározása
258/2011. VIII. 25.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

18. Javaslat a ROCKWOOD INGATLAN Ingatlanfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között kötendő szerződés módosítására
278/2011. (IX. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

19. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját szabályozó 205/2011. (VI. 30.) képviselő-testületi határozat módosítására
263/2011. (VIII. 31.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

20. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatokról
256/2011. (VIII. 25.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

21. Interpellációk, képviselői kérdések, közlemények

Tájékoztató:
- Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. igazgatóságának 2011. június 16-i üléséről készült jegyzőkönyv és jegyzőkönyv kivonat megküldése
254/2011. (VIII. 23.)

- A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. 2011. év I. féléves programbeszámolója
273/2011. (IX. 1.)

- A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2011. június 20-i üléséről készült jegyzőkönyv megküldése
277/2011. (IX. 6.)

- A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 2011. szeptember 6-i üléséről készült jegyzőkönyve
279/2011. (IX. 7.)

- Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány egyszerűsített féléves beszámolója
280/2011. (IX. 7.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. szeptember 1.

 

Hassay Zsófia
polgármester