Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Jogi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Jogi Bizottság ülését
2011. szeptember 8-án (csütörtökön) 9 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

2.a A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011. (IV. 28.) számú rendelet módosítása
271/2011. (IX. 1.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

2.b Közbiztonsági tanácsnok megválasztása
274/2011. (IX. 1.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának SZMSZ módosítása
267/2011. (IX. 1.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
268/2011. (IX. 1.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
269/2011. (IX. 1.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. Tájékoztató jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
270/2011. (IX. 1.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 14/1997. (V. 23.) rendelet módosítása
248/2011. (VIII. 23.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

8. Rendeletmódosítási javaslat Terézvárosi kerületi városrendezési és Építési Szabályzata (TÉSZ) módosítására és határozati javaslat a TÉSZ további módosításának kezdeményezésére
272/2011. (IX. 1.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

9. Közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása
261/2011. (VIII. 29.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

10 A Terézvárosi Gondozó Szolgálat alapító okiratának módosítása, működési engedélye módosításának kezdeményezése
252/2011. (VIII. 23.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

11. A Terézvárosi Közbiztonsági Kft. „végelszámolás alatt” végelszámolását lezáró dokumentumainak elfogadása
275/2011. (IX. 1.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

18. Javaslat a ROCKWOOD INGATLAN Ingatlanfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között kötendő szerződés módosítására
278/2011. (IX. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. szeptember 1.

Üdvözlettel:


dr. Deák Imre sk
elnök