Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros
Önkormányzat Képviselő-testületének
Humán Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2011. szeptember 6. napján (kedden) 16 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

zárt ülés:

3. Javaslat „Terézváros Díszpolgára” cím, „Terézvárosért” kitüntetés „Terézváros Mestere” és „Terézváros Sportolója” kitüntetés adományozására
260/2011. (VIII. 29.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

4. „Fromm Pál Emlékérem” adományozása
246/2011. (VIII. 23.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

5. „Terézváros Szociális Segítőjének Emlékérem” adományozása
247/2011. (VIII. 23.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

8. Vállalkozó háziorvos ellátási szerződésének meghosszabbítás
251/2011. (VIII. 23.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

nyílt ülés:

5. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
269/2011. (IX. 1.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. Tájékoztató jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról
270/2011. (IX. 1.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 14/1997. (V. 23.) rendelet módosítása
248/2011. (VIII. 23.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

9. Közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása
261/2011. (VIII. 29.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

10 A Terézvárosi Gondozó Szolgálat alapító okiratának módosítása, működési engedélye módosításának kezdeményezése
252/2011. (VIII. 23.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:
okt1 Terézvárosi Tanulmányi Ösztöndíj odaítélése (zárt)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

okt2 Terézvárosi Felsőoktatási Ösztöndíj odaítélése (zárt)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

spik1 Lengyel Kisebbségi Önkormányzat kulturális pályázata
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

spik2 Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kulturális pályázata
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy az esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu email címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. szeptember 1.

Üdvözlettel:


Császárné Csóka Ilona sk
elnök