Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ


Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését

2011. június 29. napján (szerdán) 17 óra 30 perckor tartja

a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében


NAPIRENDEK:

zárt ülés:


5. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a kereskedelmi és egyéb szálláshelyek üzemeltetői részére nyújtható turisztikai marketing támogatás elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálása

(229/2011. 06. 23.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


nyílt ülés:


2. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása

(205/2011. 06. 16.)és az ülésen kiosztott anyag: (234/2011. 06. 28.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


3. Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 7/2011. (II. 28.) rendelet módosítására

(214/2011. 06. 21.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


4 Javaslat Terézvárosi Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (TÉSZ) megalkotására

(218/2011. 06. 21.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


5. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására

(225/2011. 06. 22.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


6. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2006. (III. 21.) rendelet módosítására

(223/2011. 06. 22.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


9. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának SZMSZ módosítása, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása

(230/2011. 06. 23.)

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester


12. A Terézvárosi Önkormányzat és a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. által nyilvántartott kintlévőségek kezelése szerződéses együttműködés keretében

(232/2011. 06. 23.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


13. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2010. évi beszámolójának jóváhagyására

(226/2011. 06. 23.) és az ülésen kiosztott anyag: (237/2011. 06. 29.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


14. Terézvárosi Közbiztonsági Kft. „Végelszámolás alatt” végelszámolását lezáró dokumentumainak elfogadása

(az előterjesztést elnapolták a szept. 8-i ülésre)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


15. Csatlakozás az „Európai Mobilitási Hét” és Európai Autómentes Nap – „Autó nélkül a városba!” 2011. évi Kartájához

(201/2011. 06. 15.)

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester


17. Budapest Főváros VI ker. Terézváros Önkormányzatának 2011 évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása

(219/2011. 06. 21.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


18. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Készételek beszerzése és kapcsolódó hulladékkezelési szolgáltatás beszerzésére” irányuló közbeszerzési eljárásban

az ülésen kiosztott anyag: 236/2011. (VI. 29.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


19. „Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2011. évre vonatkozó karácsonyi díszítő kivilágításának kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

(231/2011. 06. 23.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester


22. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának újraszabályozására

(224/2011. 06. 22.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


23. Javaslat a Budapest, VI. Bajnok utca 15. szám alatti, 28495/0/A/4 hrsz.-ú lakás térítésmentes tulajdonba adására

(216/2011. 06. 21.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


24. Javaslat a Budapest, VI. ker. Városligeti fasor 8/b. szám alatti 29607/4/A/35. hrsz.-ú üres nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes tulajdonba adására

(208/2011. 06. 20.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


25. Javaslat a Budapest, II. ker. Hárshegyi út 3. szám alatti 10937/22. hrsz.-ú ingatlan pályázat útján történő hasznosítására (az előterjesztést elnapolták)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


26. Javaslat rossz műszaki állapotú üres lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiség versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésére

(207/2011. 06. 21.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


27. Önkormányzati tulajdonú lakások vételárának a meghatározása

(210/2011. 06. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


28. Budapest VI. ker. Székely B. utca 12/a. szám alatti mélyparkoló helyiségcsoport és a földszinti üzlethelyiség hasznosítása

(215/2011. 06. 21.)

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


29. Javaslat a Budapest, VI. ker. Vasvári Pál utca 5. II. em. 4. szám alatti lakásra fennálló bérleti jogviszony megszüntetésére pénzbeli térítés ellenében

(213/2011. 06. 21.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester


30. A Budapest, VI. ker. Lovag utca 9-11. (hrsz.: 28979) szám alatti ingatlan pályázati eredménye

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

az ülésen kiosztott anyag: 238/2011. (VI. 29.)


31. Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező Budapest, VI., Szófia utca 7. (hrsz.: 29437) szám alatti ingatlancsoport többszörös, határozott időtartamra szóló bérlőkijelölési jogának biztosítására

Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

az ülésen kiosztott anyag: 239/2011. (VI. 29.)


2. Javaslat a pedagógus ösztöndíjak odaítélésére
(221/2011. 06. 21.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

3. Átmeneti segély iránti kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
(202/2011. 06. 15.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

4. A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 156/2011. (VI.9.) számú határozata II. pont 5. alpontja végrehajtásának felfüggesztése
(209/2011. 06. 20.)

Bizottsági előterjesztések:


2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések:


bérbeadás

2a/1. Aradi u. 22. II. 2/A. szám alatti lakás határozatlan időre történő (82/2011.)

2a/2. Rózsa u. 111. I. 4. szám alatti lakás határozatlan időre történő bérbeadása (83/2011.)

2a/3. Szinyei M. u. 22-24, II. 73. szám alatti lakás határozatlan időre történő bérbeadása (84/2011.)

2a/4. Szív u. 50. II. 36. szám alatti lakás bérbeadása (85/2011.)


elidegenítés

2b/1. Javaslat üres szükséglakások és nem lakás céljára szolgáló helyiség versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésére (86/2011.)

[Az előterjesztés mellékletei azok terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, illetve a képviselői CD-n elérhetőek.]


elővásárlási jog

2c/1. Király u. 28. földszint 17. (80/2011.)

2c/2. Király u. 28. földszint 29288/0/A/69 hrsz (81/2011.)


3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések:

bérbeadás -


elidegenítés:

3b/1. Városligeti fasor 8/b. szám alatti társasházban lévő 29607/4/A/36 és 37 helyrajzi számú, nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésére (89/2011.)

3b/2. Javaslat a Budapest, VI. ker. Andrássy út 54. szám alatti 28820/0/A/3 és 28820/0/A/4, a Dessewffy u. 25-27. szám alatti 29119/0/A/2, valamint a Zichy J. u. 35. szám alatti 29025/0/A/25 helyrajzi számú, üres nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverésen történő értékesítésére (90/2011.)

[Az előterjesztés mellékletei azok terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, illetve a képviselői CD-n elérhetőek.]

elővásárlási jog -

csere -

egyéb

3e/1. Székely B. u. 20. szám alatti társasház alapító okirat módosításával kapcsolatos dokumentáció elkészítésére biztosított határidő meghosszabbítására (92/2011.)


4. Társasházi kérelmek:

4b/1. A Bp. VI. ker. Bajza u. 46., Rippl R. u. 27., Rózsa u. 44. szám alatti társasházak födém megerősítési munkáinak, a Bp. VI. ker. Liszt F. tér 2., Liszt F. tér 4., Dessewffy u. 40., Nagymező u. 66. és Szondi u. 15. szám alatti társasházak kémény felújítási munkáinak, továbbá a Bp. VI. ker. Bajza u. 70. szám alatti társasház függőfolyosó felújítási munkáinak támogatása (78/2011.)

4b/2. A Bp. VI. ker. Szondi u. 61., Rózsa u. 71., Szív u. 38., Csengery u. 86., Szinyei M. u. 22-24., Ó u. 42., Izabella u. 80., Csengery u. 72., Teréz krt. 31., Rózsa u. 111., Rózsa u. 72., Paulay E. u. 5., Ó u. 12., Jókai u. 12., Hajós u. 29., Szalmás P. u. 7., Káldy Gy. u. 1., Király u. 42., Benczúr u. 28., Szegfű u. 5., Eötvös u. 23/a., Szív u. 30., Andrássy út 54., Andrássy út 74., Eötvös u. 21. és a Bajcsy-Zs. út 19/b. szám alatti társasházak felújítási határidejének meghosszabbítása (88/2011.)

[Az előterjesztés mellékletei azok terjedelme miatt csak a www.terezvaros.hu oldalon, illetve a képviselői CD-n elérhetőek.]

4b/3. Izabella u. 90., az Izabella u. 44/b. és a Benczúr u. 8. szám alatti társasházak felújítási határidejének meghosszabbítása (91/2011.)

4b/4. Paulay E. u. 55., Podmaniczky u. 37.

4b/5. Izabella u. 44/b.5. Egyebek

5a/1. A Polgármesteri Hivatal 425-ös irodahelyiségeinek átalakítása, felújítása (70/2011.)

5a/2. A Polgármesteri Hivatal számára 2 db meleg vizes kazán beszerzése (71/2011.)

5a/3. A Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztálya számára hirdetőállvány beszerzése (72/2011.)

5a/4. A Polgármesteri Hivatal számára hivatali szolgálati gépjármű beszerzése (73/2011.)

5a/5. „Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata részére 10.000 darab karácsonyi csomag beszerzése és házhoz szállítása” tárgyában kiírásra kerülő általános egyszerű közbeszerzési eljárás megindítása (74/2011.)

5a/6. A Hunyadi téri Vásárcsarnok épületében lévő J/32 jelű helyiség jogutódlása (93/2011.)

5a/7. Beruházási előirányzat felhasználása – Vörösmarty Általános Iskola (75/2011.)

5a/8. Javaslat a Hunyadi téri Vásárcsarnok K/4 jelű külső üzemi területén lévő újságos pavilon alatti terület használati jogának rendezésére (76/2011.)

5a/9. Beruházási előirányzat felhasználásának engedélyezése - TECSASZO 77/2011.)

5a/10. „Megbízási szerződés személyvédelmi feladatok ellátására” tárgyában kiírásra kerülő általános egyszerű közbeszerzési eljárás megindítása (79/2011.)

5a/11. Javaslat a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat tulajdonában lévő Jókai tér, mint közterület, karácsonyi vásár megtartása céljából történő hasznosítására (87/2011.)

5a/12. A 2011. évi társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázat elbírálása

5a/13. A Polgármesteri Hivatal V. emeleti irodahelyiségeinek felújítása

5a/14. Javaslat a Bp. VI. ker. Lovag u. 9-11. (hrsz: 28979) szám alatti ingatlan pályázati úton történő hasznosítására


A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.


Budapest, 2011. június 23.

Üdvözlettel:Czuppon Zsolt s. k.

elnök