Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság ülését
2011. június 28. napján (kedden) 15 órakor tartja
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácsteremben az alábbiak szerint:

NAPIREND:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

zárt ülés:

5. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a kereskedelmi és egyéb szálláshelyek üzemeltetői részére nyújtható turisztikai marketing támogatás elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálása
(229/2011. 06. 23.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

nyílt ülés:

2. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
(205/2011. 06. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

10. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011. (IV. 28.) számú rendelet módosítása
(206/2011. 06. 16.)
Előterjesztő: Cake Baly Olivio képviselő

12. A Terézvárosi Önkormányzat és a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. által nyilvántartott kintlévőségek kezelése szerződéses együttműködés keretében
(232/2011. 06. 23.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2010. évi beszámolójának jóváhagyására
(226/2011. 06. 23.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

14. Terézvárosi Közbiztonsági Kft. „Végelszámolás alatt” végelszámolását lezáró dokumentumainak elfogadása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

17. Budapest Főváros VI ker. Terézváros Önkormányzatának 2011 évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása
(219/2011. 06. 21.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

18. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Készételek beszerzése és kapcsolódó hulladékkezelési szolgáltatás beszerzésére” irányuló közbeszerzési eljárásban
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

19. „Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2011. évre vonatkozó karácsonyi díszítő kivilágításának kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
(231/2011. 06. 23.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

20. A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 10. intézmény „nem pedagógus” álláshelyeinek meghatározása 2011. július 1-jétől
(227/2011. 06. 23.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

Bizottsági tájékoztatók:

pen1 A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt Felügyelőbizottsága 2011. május 24. napi ülésének jegyzőkönyve

pen2 A Terézvárosi Kulturális Nonprofit Közhasznú Zrt Felügyelőbizottsága 2011. május 25. napi ülésének jegyzőkönyve

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy az esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu email címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. június 23.

Üdvözlettel:


Hatvani Csaba sk.
elnök