AZ ÜLÉSEN ELFOGADOTT NAPIRENDEK
(a 2011. június 23. napján kiküldött meghívó letölthető)

a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. június 30-án (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartandó ülésén

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

zárt ülés:

1. Aljegyzői pályázatok elbírálása
az ülésen kiosztott anyag: (241/2011. 06. 30.)
A pályázók anyagai
Előterjesztő:
Hassay Zsófia polgármester

2. Javaslat a pedagógus ösztöndíjak odaítélésére
(221/2011. 06. 21.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

3. Átmeneti segély iránti kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
(202/2011. 06. 15.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

4. A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 156/2011. (VI.9.) számú határozata II. pont 5. alpontja végrehajtásának felfüggesztése
(209/2011. 06. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

5. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a kereskedelmi és egyéb szálláshelyek üzemeltetői részére nyújtható turisztikai marketing támogatás elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálása
(229/2011. 06. 23.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról. (szóban)
Előterjesztők: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
Dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

2. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Készételek beszerzése és kapcsolódó hulladékkezelési szolgáltatás beszerzésére” irányuló közbeszerzési eljárásban
az ülésen kiosztott anyag: (236/2011. 06. 29.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

3. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
(205/2011. 06. 16.)és az ülésen kiosztott anyag: (234/2011. 06. 28.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló 7/2011. (II. 28.) rendelet módosítására
(214/2011. 06. 21.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

5. Javaslat Terézvárosi Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (TÉSZ) megalkotására
(218/2011. 06. 21.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására
(225/2011. 06. 22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

7. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 15/2006. (III. 21.) rendelet módosítására
(223/2011. 06. 22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

8. Felterjesztési jog gyakorlása a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény módosításával összefüggésben
(204/2011. 06. 16.) és az ülésen kiosztott anyag: (242/2011. 06. 30.)
Előterjesztő: Hatvani Csaba képviselő és Tóth György képviselő

9. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata fenntartásában lévő gyermeküdülőkben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) rendelet módosítása
(228/2011. 06. 23.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

10. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának SZMSZ módosítása, valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
(230/2011. 06. 23.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

11. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011. (IV. 28.) számú rendelet módosítása
(206/2011. 06. 16.)
Előterjesztő: Cake Baly Olivio képviselő

12. A Képviselő-testület 9/2011. (II. 24.) számú rendeletének módosítása
(212/2011. 06. 20.)
Előterjesztő: Hegyi András képviselő és Lindmayer Viktor képviselő

13. A Terézvárosi Önkormányzat és a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. által nyilvántartott kintlévőségek kezelése szerződéses együttműködés keretében
(232/2011. 06. 23.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

14. Javaslat a Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány 2010. évi beszámolójának jóváhagyására
(226/2011. 06. 23.) és az ülésen kiosztott anyag: (237/2011. 06. 29.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

15. Csatlakozás az „Európai Mobilitási Hét” és Európai Autómentes Nap – „Autó nélkül a városba!” 2011. évi Kartájához
(201/2011. 06. 15.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

16. Részvétel a Budapesti Önkormányzatok Szövetségének megalakításában
(222/2011. 06. 22.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

17. Budapest Főváros VI ker. Terézváros Önkormányzatának 2011 évre vonatkozó közbeszerzési tervének módosítása
(219/2011. 06. 21.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

18. „Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2011. évre vonatkozó karácsonyi díszítő kivilágításának kiépítése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
(231/2011. 06. 23.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

19. A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája 1063 Budapest, Munkácsy Mihály utca 10. intézmény „nem pedagógus” álláshelyeinek meghatározása 2011. július 1-jétől
(227/2011. 06. 23.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

20. Emléktábla elhelyezésére beadott kérelem elbírálása
(220/2011. 06. 21.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

21. Javaslat az önkormányzati tulajdonban álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának újraszabályozására
(224/2011. 06. 22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

22. Javaslat a Budapest, VI. Bajnok utca 15. szám alatti, 28495/0/A/4 hrsz.-ú lakás térítésmentes tulajdonba adására
(216/2011. 06. 21.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

23. Javaslat a Budapest, VI. ker. Városligeti fasor 8/b. szám alatti 29607/4/A/35. hrsz.-ú üres nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes tulajdonba adására
(208/2011. 06. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

24. Javaslat rossz műszaki állapotú üres lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiség versenytárgyaláson (árverésen) történő értékesítésére
(207/2011. 06. 21.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

25. Önkormányzati tulajdonú lakások vételárának a meghatározása
(210/2011. 06. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

26. Budapest VI. ker. Székely B. utca 12/a. szám alatti mélyparkoló helyiségcsoport és a földszinti üzlethelyiség hasznosítása
(215/2011. 06. 21.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

27. Javaslat a Budapest, VI. ker. Vasvári Pál utca 5. II. em. 4. szám alatti lakásra fennálló bérleti jogviszony megszüntetésére pénzbeli térítés ellenében
(213/2011. 06. 21.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

28. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(203/2011. 06. 16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

29. A Közép-magyarországi Munkaügyi Tanács három kerületi tagjának megválasztása
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
az ülésen kiosztott anyag: 235/2011. (VI. 28.)

30. A Budapest, VI. ker. Lovag utca 9-11. (hrsz.: 28979) szám alatti ingatlan pályázati eredménye
az ülésen kiosztott anyag: 238/2011. (VI. 29.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

31. Javaslat az Önkormányzat tulajdonát képező Budapest, VI., Szófia utca 7. (hrsz.: 29437) szám alatti ingatlancsoport többszörös, határozott időtartamra szóló bérlőkijelölési jogának biztosítására
az ülésen kiosztott anyag: 239/2011. (VI. 29.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

32. Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. kerületi Rendőrkapitánysággal a közrend és közbiztonság javítása, illetve erősítése tárgyában kötött szerződés felmondása
az ülésen kiosztott anyag: 240/2011. (VI. 30.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

33. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 20/2011. (IV. 28.) rendelet módosítása
az ülésen kiosztott anyag: 243/2011. (VI. 30.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

34. A képviselő-testület bizottsági tagjának és tanácsnokának megválasztása
az ülésen kiosztott anyag: 244/2011. (VI. 30.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

31. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

Tájékoztató:
- A Lakás és Helyiséggazdálkodási Osztály feladataival összefüggő átruházott, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, nyilatkozatok 2011. április 1. – június 16. közötti időszakban
(211/2011. 06. 20.)

Budapest, 2011. június 30.

 

Hassay Zsófia
polgármester