Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2011. május 25. napján (szerdán) 14 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében

NAPIREND:

Testületi előterjesztések

(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

2. A 2011. évi költségvetésről szóló, 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
(175/2011. 05. 18.) és az ülésen kiosztott anyag: (193/2011. 05. 24.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. A Terézvárosi Vásárcsarnokról és Piacról szóló 9/2009. (V. 4.) rendelet módosítása
(183/2011. 05. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

4. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló rendelet megalkotására
(185/2011. 05. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

5. Javaslat Terézvárosi Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (TÉSZ) megalkotására
(165/2011. 05. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. Javaslat a Terézvárosi Építészeti Műszaki Tervtanács működésének rendjéről szóló 12/2011. (II. 24.) számú, rendelet módosítására
(164/2011. 05. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. Határozati javaslat a 114/2011. (IV. 28.) számú, az akadály-mentesítéssel kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat módosítására
(162/2011. 05. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

9. Támogatási megállapodás kötése a Közösségi Rádiózásért Egyesülettel (KONTAKT Rádióval)
(187/2011. 05. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

10. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Vállalkozási szerződés az önkormányzat fenntartásában működő Dunabogdányi Gyermeküdülő és Erdei Iskola főzőkonyhájának üzemeltetése” tárgyában kiírásra került közösségi nyílt közbeszerzési eljárásban
az ülésen kiosztott anyag: (192/2011. 05. 24.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

18. Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosítása
(181/2011. 05. 18.) és az ülésen kiosztott anyag: (195/2011. 05. 26.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

19. A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. tőketartalékába tartozó helyiségek hasznosítása
(170/2011. 05. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

20. Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési megbízási szerződés megalkotására
(180/2011. 05. 18.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

21. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására
(178/2011. 05. 17.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

22. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek 2011. évi teljesítmény követelményeire
(179/2011. 05. 18.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

23. Javaslat a szelektív hulladékgyűjtés társasházi bevezetéséhez a támogatás módosítására
(186/2011. 05. 19.)
Előterjesztő: Kordásné Matokanovic Lídia környezetvédelmi és környezetnevelési tanácsnok

24. Javaslat a helyiségbérleti díjakat szabályozó 548/2000 (XI. 28.) számú képviselő-testületi határozat módosítására
(az előterjesztést levették napirendről)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

25. Javaslat a Rockwood Ingatlan Ingatlanfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között a Bp. VI. kerület 29102, valamint a 29103 hrsz. alatt felvett és természetben a Bp. VI. kerület Ó u. 28. és Nagymező u. 38. szám alatt lévő ingatlanok tárgyában szerződés megkötésére
az ülésen kiosztott anyag: (191/2011. 05. 24.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

26. Javaslat a Bp. VI. kerület Munkácsy Mihály utca 25. szám alatti, 28285/0/A/4. hrsz.-ú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes tulajdonba adására
(171/2011. 05. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

27. Bp. VI. kerület Andrássy út 92-94. (Szinyei Merse utca 1.) II. emelet 1. és a II. emelet 1/a. szám alatti lakásokkal kapcsolatos elővásárlási jog
(172/2011. 05.16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

28. A Bp. VI. Lovag utca 9-11. (hrsz: 28979) szám alatti ingatlan pályázati eredménye
(184/2011. 05. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:
2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
2a/1. Szinyei M. u. 22-24. I. 35. (54/2011.)
2a/2. Szondi u. 55. fsz. 5. (55/2011.)

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések
b. Elidegenítés
3 b/1. Városliget fasor 8/C. - 29607/5/A/1, 2, 3 hrsz.-ú ingatlanok (levették napirendről)

c. Elővásárlási jog
3c/1. Káldy Gyula u. 6. fsz. 2. (56/2011.)

f. Egyéb
3f/1. Eötvös u. 46., Szondi u. 75. - díjhátralék kamattartozásainak elengedése (57/2011.)

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek
b. Társasházi kérelmek
4b/1. A Bp. VI. ker. Hajós u. 1., Izabella u. 52., Rózsa u. 57., Bajcsy Zs. út 33., Király u. 70., Nagymező u. 11., Andrássy út 84., Bajnok u. 1. szám alatti társasházak felújítási határidejének meghosszabbítása és hozzájárulás a Király u. 86. szám alatti társasház felújítási támogatásából az elvégzett munkával arányos összeg utólagos kifizetéséhez (58/2011.)
4b/2. Hozzájárulás a Bp. VI. ker. Szegfű u. 5. szám alatti társasház kéményfelújítási támogatásából az elvégzett munkával arányos összeg utólagos kifizetéséhez (59/2011.)

5. Egyéb
5a/1. Javaslat a Bp. VI. ker. Lovag u. 9-11. (hrsz: 28979) szám alatti ingatlan pályázati úton történő hasznosítására (60/2011.)
5a/2. Javaslat a Terézvárosi Vásárcsarnok és piacon alkalmazandó díjtételek meghatározására (61/2011.)
5a/3. Előirányzat felhasználási kérelem – Terézvárosi Egyesített Bölcsődék (62/2011.)
5a/4. Felújítási előirányzat felhasználása – Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat (63/2011.)
5a/5. Előirányzat felhasználási kérelem – Terézvárosi Foglalkoztatást elősegítő Nonprofit Kft. (64/2011.)
5a/6. A 2011. évi társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázat határidejének meghosszabbítása (65/2011.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. május 19.

Üdvözlettel:


Czuppon Zsolt
elnök