Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság ülését
2011. május 24. napján (kedden) 15 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácsteremben az alábbiak szerint:

NAPIREND:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

zárt ülés:

2. Döntés a könyvvizsgálói pályázatok elbírálásáról, könyvvizsgáló megválasztása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra, pályázati határidőre való tekintettel)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

nyílt ülés:

2. A 2011. évi költségvetésről szóló, 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
(175/2011. 05. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. Határozati javaslat a 114/2011. (IV. 28.) számú, az akadály-mentesítéssel kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat módosítására
(162/2011. 05. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

9. Támogatási megállapodás kötése a Közösségi Rádiózásért Egyesülettel (KONTAKT Rádióval)
(187/2011. 05. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

12. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a kereskedelmi és egyéb szálláshelyek üzemeltetői részére nyújtandó turisztikai marketing támogatásról
(182/2011. 05. 18.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

16. A közoktatási intézmények pedagógus és nem pedagógus álláshelyeinek meghatározása a 2011/2012. tanévre
(174/2011. 05. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

21. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására
(178/2011. 05. 17.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

22. Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek 2011. évi teljesítmény követelményeire
(179/2011. 05. 18.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

23. Javaslat a szelektív hulladékgyűjtés társasházi bevezetéséhez a támogatás módosítására
(186/2011. 05. 19.)
Előterjesztő: Kordásné Matokanovic Lídia környezetvédelmi és környezetnevelési tanácsnok

Tájékoztatók:
- Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. tájékoztatója parkolási tevékenységéről
(188/2011. 05. 19.)

Bizottsági tájékoztatók:

pen1 A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft Felügyelőbizottsága 2011. április 26-i ülésének jegyzőkönyve

pen2 A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft Felügyelőbizottsága 2011. május 16-i ülésének jegyzőkönyve

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy az esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu email címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. május 19.

Üdvözlettel:


Hatvani Csaba sk.
elnök