MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. május 26. napján (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

zárt ülés:

1. (2.) Döntés a könyvvizsgálói pályázatok elbírálásáról, könyvvizsgáló megválasztása
az ülésen kiosztott anyag: (199/2011. 05. 26.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

2. (3.) Javaslat a „Terézváros Közoktatásáért” kitüntetés adományozására
(168/2011. 05. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

3. (4.) Gyógyszertámogatás ügyben benyújtott fellebbezés elbírálása
(161/2011. 05. 09.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

4. (5.) Felnőtt háziorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
(160/2011. 05. 09.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

5. (6.) Felnőtt háziorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
(169/2011. 05. 13.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

6. (1.) Döntés a jegyzői pályázatok elbírálásáról, jegyző kinevezése
az ülésen kiosztott anyag: (200/2011. 05. 26.)
A pályázók anyagai
Előterjesztő:
Hassay Zsófia polgármester

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról. (szóban)
Előterjesztők: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
Dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

2. A 2011. évi költségvetésről szóló, 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
(175/2011. 05. 18.) és az ülésen kiosztott anyag: (193/2011. 05. 24.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. A Terézvárosi Vásárcsarnokról és Piacról szóló 9/2009. (V. 4.) rendelet módosítása
(183/2011. 05. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

4. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló rendelet megalkotására
(185/2011. 05. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Ø(5.) Javaslat Terézvárosi Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (TÉSZ) megalkotására
(165/2011. 05. 13.) levették napirendről
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. (6.) Javaslat a Terézvárosi Építészeti Műszaki Tervtanács működésének rendjéről szóló 12/2011. (II. 24.) számú, rendelet módosítására
(164/2011. 05. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. (7.) Határozati javaslat a 114/2011. (IV. 28.) számú, az akadály-mentesítéssel kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat módosítására
(162/2011. 05. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. (8.) Közművelődési megállapodás módosítása
(176/2011. 05. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

8. (9.) Támogatási megállapodás kötése a Közösségi Rádiózásért Egyesülettel (KONTAKT Rádióval)
(187/2011. 05. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

9. (10.) Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Vállalkozási szerződés az önkormányzat fenntartásában működő Dunabogdányi Gyermeküdülő és Erdei Iskola főzőkonyhájának üzemeltetése” tárgyában kiírásra került közösségi nyílt közbeszerzési eljárásban
az ülésen kiosztott anyag: (192/2011. 05. 24.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

10. (11.) Pályázat rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására
(173/2011. 05. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

11. (12.) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a kereskedelmi és egyéb szálláshelyek üzemeltetői részére nyújtandó turisztikai marketing támogatásról
(182/2011. 05. 18.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. (13.) Átfogó értékelés az Önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
(167/2011. 05. 13.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

13. (14.) Előterjesztés az „Alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására”
(177/2011. 05.18.) és az ülésen kiosztott anyag: (202/2011. 05. 26.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

14. (15.) A közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása
(163/2011. 05. 13.) és a mellékletek:
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

15. (16.) A közoktatási intézmények pedagógus és nem pedagógus álláshelyeinek meghatározása a 2011/2012. tanévre
(174/2011. 05. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

16. (17.) Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt alapító okiratának módosítása és a Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása
az ülésen kiosztott anyag: (194/2011. 05. 25.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

17. (18.) Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosítása
(181/2011. 05. 18.) és az ülésen kiosztott anyag: (195/2011. 05. 26.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

18. (19.) A Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. tőketartalékába tartozó helyiségek hasznosítása
(170/2011. 05. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

19. (20.) Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési megbízási szerződés megalkotására
(180/2011. 05. 18.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

20. (21.) Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2010. évi gazdálkodásáról szóló, számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyására
(178/2011. 05. 17.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

21. (22.) Javaslat az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek 2011. évi teljesítmény követelményeire
(179/2011. 05. 18.) és az ülésen kiosztott anyag: (196/2011. 05. 25.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

22. (23.) Javaslat a szelektív hulladékgyűjtés társasházi bevezetéséhez a támogatás módosítására
(186/2011. 05. 19.)
Előterjesztő: Kordásné Matokanovic Lídia környezetvédelmi és környezetnevelési tanácsnok

23. (25.) Javaslat a Rockwood Ingatlan Ingatlanfejlesztő Kft. és az Önkormányzat között a Bp. VI. kerület 29102, valamint a 29103 hrsz. alatt felvett és természetben a Bp. VI. kerület Ó u. 28. és Nagymező u. 38. szám alatt lévő ingatlanok tárgyában szerződés megkötésére
az ülésen kiosztott anyag: (191/2011. 05. 24.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

24. (26.) Javaslat a Bp. VI. kerület Munkácsy Mihály utca 25. szám alatti, 28285/0/A/4. hrsz.-ú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes tulajdonba adására
(171/2011. 05. 16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

25. (27.) Bp. VI. kerület Andrássy út 92-94. (Szinyei Merse utca 1.) II. emelet 1. és a II. emelet 1/a. szám alatti lakásokkal kapcsolatos elővásárlási jog
(172/2011. 05.16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

26. (28.) A Bp. VI. Lovag utca 9-11. (hrsz: 28979) szám alatti ingatlan pályázati eredménye
(184/2011. 05. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

27. (29.) Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(166/2011. 05. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

28. (30.) Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

29. Pályázat kiírása aljegyzői állás betöltésére
az ülésen kiosztott anyag: (199/2011. 05. 26.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

Tájékoztatók:
- Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. tájékoztatója parkolási tevékenységéről
(188/2011. 05. 19.) és az ülésen kiosztott anyag: (198/2011. 05. 26.)

- Tájékoztató a Hegedű u. 3. szám alatti ingatlannal kapcsolatban
(189/2011. 05. 19.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. május 19.


Hassay Zsófia
polgármester