Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Jogi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Jogi Bizottság ülését
2011. május 26. napján (csütörtökön) 9 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

2. A 2011. évi költségvetésről szóló, 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
(175/2011. 05. 18.) és az ülésen kiosztott anyag: (193/2011. 05. 24.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. A Terézvárosi Vásárcsarnokról és Piacról szóló 9/2009. (V. 4.) rendelet módosítása
(183/2011. 05. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

4. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló rendelet megalkotására
(185/2011. 05. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

5. Javaslat Terézvárosi Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (TÉSZ) megalkotására
(165/2011. 05. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. Javaslat a Terézvárosi Építészeti Műszaki Tervtanács működésének rendjéről szóló 12/2011. (II. 24.) számú, rendelet módosítására
(164/2011. 05. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

8. Közművelődési megállapodás módosítása
(176/2011. 05. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

10. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Vállalkozási szerződés az önkormányzat fenntartásában működő Dunabogdányi Gyermeküdülő és Erdei Iskola főzőkonyhájának üzemeltetése” tárgyában kiírásra került közösségi nyílt közbeszerzési eljárásban
az ülésen kiosztott anyag: (192/2011. 05. 24.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének határozata a kereskedelmi és egyéb szálláshelyek üzemeltetői részére nyújtandó turisztikai marketing támogatásról
(182/2011. 05. 18.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

15. A közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása
(163/2011. 05. 13.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

16. A közoktatási intézmények pedagógus és nem pedagógus álláshelyeinek meghatározása a 2011/2012. tanévre
(174/2011. 05. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

17. Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt alapító okiratának módosítása és a Felügyelő Bizottság ügyrendjének elfogadása
az ülésen kiosztott anyag: (194/2011. 05. 25.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

18. Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosítása
(181/2011. 05. 18.) és az ülésen kiosztott anyag: (195/2011. 05. 26.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

20. Javaslat a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-vel kötendő vagyonkezelési megbízási szerződés megalkotására
(180/2011. 05. 18.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:

jog1 Gasztro Partner Kft. (székhelye 1077 Budapest, Rózsa utca 23-25. VI1/111., cégjegyzékszáma Cg. 01-09-939404) 1066 Budapest, Nyugati tér 1. szám (Skála Terasz 6-7. sz. üzlet) alatti, „Best Burger" elnevezésű üzlete éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

jog2 A Budapest VI. kerület, Városligeti fasor 46. (hrsz.: 29727) alatti OSTERIA PLATÁN GALLO ÜZLET éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

jog3 XXL Catering Kft. (cégjegyzékszáma 01-09-715778, székhelye 1038 Budapest, Düne utca 10.) 1062 Budapest, Teréz krt. 55-57. (28224/52. hrsz.) szám alatti Djuice Clubshop elnevezésű üzlete éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

jog4 A Budapest VI. kerület, Nagymező u. 19. (hrsz.: 29064/0/A/5) alatti PESTI DISZNÓ FALAT BÁR éjszakai nyitva tartásának engedélyezésére vonatkozó kérelem

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. május 19.

Üdvözlettel:


dr. Deák Imre sk
elnök