Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros
Önkormányzat Képviselő-testületének
Humán Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2011. május 24. napján (kedden) 16 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

zárt ülés:

3. Javaslat a „Terézváros Közoktatásáért” kitüntetés adományozására
(168/2011. 05. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

5. Felnőtt háziorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
(160/2011. 05. 09.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

6. Felnőtt háziorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
(169/2011. 05. 13.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

nyílt ülés:

2. A 2011. évi költségvetésről szóló, 4/2011. (II. 24.) rendelet módosítása
(175/2011. 05. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. Határozati javaslat a 114/2011. (IV. 28.) számú, az akadály-mentesítéssel kapcsolatos pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat módosítására
(162/2011. 05. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

8. Közművelődési megállapodás módosítása
(176/2011. 05. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

11. Pályázat rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására
(173/2011. 05. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

13. Átfogó értékelés az Önkormányzat 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről
(167/2011. 05. 13.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

14. Előterjesztés az „Alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására”
(177/2011. 05.18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

15. A közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása
(163/2011. 05. 13.) és a mellékletek:
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

16. A közoktatási intézmények pedagógus és nem pedagógus álláshelyeinek meghatározása a 2011/2012. tanévre
(174/2011. 05. 16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:
okt1 Döntés az Erkel Ferenc Általános Iskola 4. osztályának és a Vörösmarty Mihály Általános Iskola 3. osztályának bontásáról 2011/2012. tanévben
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

spik1 Bolgár kisebbségi önkormányzat kulturális pályázata

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

spik2 Szlovák önkormányzat kulturális pályázata

Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

spik3 Örmény kisebbségi önkormányzat kulturális pályázata
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy az esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu email címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. május 19.

Üdvözlettel:


Császárné Csóka Ilona sk
elnök