Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság ülését
2011. április 26. napján (kedden) 15 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácsteremben az alábbiak szerint:

NAPIREND:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

Kötött ülés:

1. Beszámoló jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2010. évi zárszámadásról
(143/2011. 04. 21.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

Nyílt ülés:

5. Az önkormányzat 2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadása
(141/2011. 04. 21.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

7. Javaslat az önkormányzat gazdasági társaságai 2011. évi üzleti tervének elfogadására
(142/2011. 04. 21.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

8. A Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája (1062 Bp. Bajza u. 46.) intézményébe felvehető maximális gyermeklétszám változása. A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Játékvár (1062 Bp. Lendvay u. 24.) 2011/2012 nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása, az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám változása. A pedagógus és nem pedagógus álláshelyek számának meghatározása (emelkedése) valamint az intézmény költségvetésének módosítása
(132/2011. 04. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

12. Közbeszerzési eljárás megindítása a „Szállítási szerződés készételek szállítására, beleértve a diétás és táplálék-allergiás készételek szállítását is Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata oktatási intézményeibe, valamint az ételhulladék naponkénti elszállítása” tárgyában
(133/2011. 04. 20.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

15. Javaslat a szelektív hulladékgyűjtés társasházi bevezetéséhez a támogatás módosítására [a 345/2008.( X. 30.) kt határozat módosítása]
(129/2011. 04. 18.)
Előterjesztő: Kordásné Matokanovic Lidia Környezetvédelmi és környezetnevelési tanácsnok

Bizottsági előterjesztések:

pen1. Felmentési kérelem Budapest Főváros Terézváros Képviselő-testületének az egyes építési tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról szóló 2/2011. (II. 3.) rendeletének rendelkezése alól

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy az esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu email címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. április 21.

Üdvözlettel:

 

Hatvani Csaba sk.
elnök