MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. április 28. napján (csütörtökön) 12 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

Zárt ülés:

1. (2.) Átmeneti segélyt megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
(128/2011. 04. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

Nyílt ülés:

1. Előterjesztés közoktatási intézmények vezetőinek megbízására
(125/2011. 04. 13.) és az ülésen kiosztott anyag (146/2011. 04. 26.).
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

2. (1.) A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról. (Szóban)
Előterjesztők: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
Dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

3. (4.) Bp. Főváros Kormányhivatal törvényességi észrevétele Bp. Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2009. (VI. 29.) önkormányzati rendeletével kapcsolatban
(137/2011. 04.21.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. (2.) A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló …/2011. (…) rendelet megalkotása
(130/2011. 04.21.)
Előterjesztő: dr. Deák Imre Jogi Bizottság elnöke

5. A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II.24.) rendelet módosítása
Az ülésen kiosztott anyag (153/2011. 04. 28.) (157/2011. 04. 28.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. (3.) A helyi állattartás rendjéről szóló 10/2004. (II. 16.) rendelet módosítása
(131/2011. 04. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. (5.) Az önkormányzat 2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadása
(141/2011. 04. 21.) és az ülésen kiosztott anyag (158/2011. 04. 27.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

8. (6.) Döntés könyvvizsgálóval kötendő szerződésről
Az ülésen kiosztott anyag (155/2011. 04. 27.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

9. (7.) Javaslat az önkormányzat gazdasági társaságai 2011. évi üzleti tervének elfogadására
(142/2011. 04. 21.) és az ülésen kiosztott anyag (148/2011. 04. 27.) (149/2011. 04. 27.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

10. (8.) A Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája (1062 Bp. Bajza u. 46.) intézményébe felvehető maximális gyermeklétszám változása. A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Játékvár (1062 Bp. Lendvay u. 24.) 2011/2012 nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása, az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám változása. A pedagógus és nem pedagógus álláshelyek számának meghatározása (emelkedése) valamint az intézmény költségvetésének módosítása
(132/2011. 04. 19.) és az ülésen kiosztott anyag (151/2011. 04. 28.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

11. (9.) Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés az önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tevékenységéről
Az ülésen kiosztott anyag (156/2011. 04. 27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

12. (11.) Határozati javaslat a Hegedű utca 7. szám alatti Terézvárosi Családsegítő Szolgálat épületének teljes körű akadálymentesítése pályázati anyagának benyújtására a KMOP-4.5.3-10-11 kódjelű „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadály-mentesítés)” című pályázatra és pályázati önrész biztosítására
Az ülésen kiosztott anyag (152/2011. 04. 28.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

13. (12.) Közbeszerzési eljárás megindítása a „Szállítási szerződés készételek szállítására, beleértve a diétás és táplálék-allergiás készételek szállítását is Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata oktatási intézményeibe, valamint az ételhulladék naponkénti elszállítása” tárgyában
(133/2011. 04. 20.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

14. (13.) A Képviselő-testület 53/2011. (II. 24.), 74/2011. (III. 31.) 84/2011. (IIII. 31.) számú határozatainak módosítása
(135/2011. 04. 21.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

15. (14.) Pedagógus bírósági ülnök választása
(136/2011. 04. 21.)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

16. Bp. VI. ker. Hegedű u. 3. szám alatti ingatlan hasznosítása
Az ülésen kiosztott anyag (154/2011. 04. 28.) (150/2011. 04. 28.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

17. Bp. VI. kerület Andrássy út 98. I. 7. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(138/2011. 04. 21.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

18. Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának SZMSZ módosítása
Az ülésen kiosztott anyag (147/2011. 04. 26.) (159/2011. 04. 27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

19. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(126/2011. 04. 14.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

20. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

Tájékoztató:
- Vezetői összefoglaló aKomplex szervezetfejlesztés a Terézvárosi Polgármesteri hivatalban” című ÁROP 3.A.1./B-2008-0025 projektről
(140/2011. 04. 21.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. április 21.

 

Hassay Zsófia
polgármester