Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Jogi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Jogi Bizottság ülését
2011. április 28. napján (csütörtökön) 9 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

Kötött ülés:

1. Beszámoló jelentés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, a 2010. évi zárszámadásról
(143/2011. 04. 21.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

Nyílt ülés:

2. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló …/2011. (…) rendelet megalkotása
(130/2011. 04.21.)
Előterjesztő: dr. Deák Imre Jogi Bizottság elnöke

3. A helyi állattartás rendjéről szóló 10/2004. (II. 16.) rendelet módosítása
(131/2011. 04. 19.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Bp. Főváros Kormányhivatal törvényességi észrevétele Bp. Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2009. (VI. 29.) önkormányzati rendeletével kapcsolatban
(137/2011. 04.21.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. Az önkormányzat 2011-2014. évekre vonatkozó gazdasági programjának elfogadása
(141/2011. 04. 21.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

7. Javaslat az önkormányzat gazdasági társaságai 2011. évi üzleti tervének elfogadására
(142/2011. 04. 21.) és az ülésen kiosztott (148/2011. 04. 27.) (149/2011. 04. 27.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

8. A Terézvárosi Önkormányzat Kincseskert Óvodája (1062 Bp. Bajza u. 46.) intézményébe felvehető maximális gyermeklétszám változása. A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Játékvár (1062 Bp. Lendvay u. 24.) 2011/2012 nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása, az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám változása. A pedagógus és nem pedagógus álláshelyek számának meghatározása (emelkedése) valamint az intézmény költségvetésének módosítása
(132/2011. 04. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

14. Pedagógus bírósági ülnök választása
(136/2011. 04. 21.)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. április 21.

Üdvözlettel:

 

dr. Deák Imre sk
elnök