MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. április 14. napján (csütörtökön) 10 órai kezdettel
megtartandó rendkívüli és sürgős ülésére
[Az ülés az SZMSZ 9. § (8) bekezdése alapján került összehívásra]

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

zárt ülés:

1. A jegyző közszolgálati jogviszonyának indoklás nélküli felmentéssel történő megszüntetése – az alkotmánybíróság határozatának tükrében
(124/2011. 04. 13.)
Előterjesztők: Hatvani Csaba képviselő és Tóth György képviselő

nyílt ülés:

1. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a Vállalkozási szerződés az önkormányzat fenntartásában működő Dunabogdányi Gyermeküdülő és Erdei Iskola főzőkonyhájának üzemeltetése” tárgyában kiírásra került közösségi nyílt közbeszerzési eljárásban; az új közbeszerzési eljárás lezárásáig az átmeneti időszakra szóló vállalkozási szerződés megkötése, továbbá új közbeszerzési eljárás megindítása
(122/2011. 04. 11.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata és a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt közötti megbízási szerződés megkötése (a parkolás üzemeltetéssel kapcsolatban)
(123/2011. 04.11.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. április 11.


Hassay Zsófia
polgármester