Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2011. március 30. napján (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében

NAPIREND:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

8. Javaslat a helyi örökségvédelmi rendelet (ÖVR) megalkotására
(104/2011. 03. 24.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

11. Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2011. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
(102/2011. 03. 24.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Hitelszerződés az MFB által finanszírozott Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében nyújtandó 300.000.000 Ft-os hitelkeret nyújtására” tárgyában kiírásra került általános, egyszerű közbeszerzési eljárásban
(107/2011. 03. 24.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. A Terézvárosi Közbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” tevékenységet záró beszámolójának elfogadása
az ülésen kiosztott anyag (108/2011. 03. 29.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

14. Javaslat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII törvény 5. § (3.) bekezdése alapján javadalmazási szabályzat megalkotására, továbbá döntés a vezető tisztségviselők javadalmazásáról
az ülésen kiosztott anyag (113/2011. 03. 30.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

15. Önkormányzati tulajdonú lakások vételárának megállapítása
(98/2011. 03. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

16. Lovag u. 9-11. szám alatti ingatlan bérbeadása
az ülésen kiosztott anyag (114/2011. 03. 30.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

17. Javaslat a Bp. VI. kerület Király u. 76. szám alatti társasházban lévő 29444/0/A/46 helyrajzi számú helyiség hasznosítása tárgyában született 311/2010. (VIII. 19.) számú képviselő-testületi határozatban megjelölt határidő meghosszabbítására
(95/2011. 03. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

18. Javaslat a Bp. VI. kerület Bajza u. 54. szám alatti társasházban lévő 28397/0/A/3 és a Bp. VI. kerület Nagymező u. 37-39 szám alatti társasházban lévő 28984/0/A/11 helyrajzi számú helyiségek hasznosítása tárgyában született 296/2010 (VIII. 19.) számú képviselő-testületi határozat 1-2. pontjában megjelölt határidők meghosszabbítására
(96/2011. 03. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

19. Bp. VI. Andrássy út 29. I. lh. I. 6. sz. alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(97/2011. 03. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

20. Budapest, VI. kerület Andrássy út 61. szám alatti 29465/0/A/26 hrsz-ú tetőtéri egyéb helyiség megnevezésű ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
(94/2011. 03. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések
2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
2a/1. Lehel u. 1/c. I. 18. (22/2011.)
2a/2. Szinyei M. u. 22-24. II. em. 89. (23/2011.)
2a/3. Szív u. 4. III. em. 8. (24/2011.)
2a/4. Szív u. 65. II. em. 13. (25/2011.)
2a/5. Szondi u. 33. fszt. 7. (26/2011.)

c. Elővásárlási jog
2c/1. Bajcsy-Zsilinszky u. 17. tetőszint 5. (27/2011.)
2c/2. Hajós u. 9. III. em. 10/a. (28/2011.)
2c/3. Nagymező u. 6., I. em. 1/a. (29/2011.)

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
3a/1. Lovag u. 10. (30/2011.)
3a/2. Szondi u. 24. (31/2011.)

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek
b. Társasházi kérelmek
4b/1. Aradi u. 68. (32/2011.)
4b/2. Nagymező u. 33. (33/2011.)
4b/3. Lovag u. 18. (35/2011.)

5. Egyéb
5a/1. A Hunyadi téri Vásárcsarnok épületében lévő J/TER/2 jelű helyiség (34/2011.)
5a/2. A Bp. VI. ker. Városligeti fasor 28. és a Székely B. u. 26. szám alatti társasházak támogatása ügyében született 49/2011. (02. 23.) var. és 225/2010. (06.16.) gzd. határozatok módosítása (36/2011.)
5a/3. „Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata területén a meglévő 83 db kutyapiszok gyűjtőláda és 96 db zacskóadagoló karbantartása, üzemeltetése” tárgyában kiírásra kerülő általános egyszerű közbeszerzési eljárás megindítása (38/2011.)
5a/4. Javaslat szociális alapú felújítási kötelezettséggel járó lakáspályázat kiírására (37/2011.)
5a/5. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés módosítása a „Vállalkozási szerződés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Terézváros című havonta 25.500 példányban megjelenő időszaki lapja nyomtatási feladatainak elvégzésére" tárgyában kiírásra került általános egyszerű közbeszerzési eljárásban (39/2011.)
5a/6. Ismételt közbeszerzési eljárás megindítása a „Vállalkozási szerződés Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Terézváros című havonta 25.500 példányban megjelenő időszaki lapja nyomtatási feladatainak elvégzésére" tárgyában” (40/2011.)
5a/7. Javaslat a Bp. VI. ker. Lovag u. 9-11. (hrsz: 28979) szám alatti ingatlan pályázati úton történő hasznosítására (41/2011.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. március 24.

Üdvözlettel:


Czuppon Zsolt
elnök