Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság ülését
2011. március 29. napján (kedden) 15 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácsteremben az alábbiak szerint:

NAPIREND:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

3. Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. kerület Rendőrkapitánysággal térfigyelő kamerák működtetése tárgyában kötött szerződés módosítása
(88/2011. 03. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

5. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása
(90/2011. 03. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

8. Javaslat a helyi örökségvédelmi rendelet (ÖVR) megalkotására
(104/2011. 03. 24.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

11. Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2011. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
(102/2011. 03. 24.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Hitelszerződés az MFB által finanszírozott Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében nyújtandó 300.000.000 Ft-os hitelkeret nyújtására” tárgyában kiírásra került általános, egyszerű közbeszerzési eljárásban
(107/2011. 03. 24.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. A Terézvárosi Közbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” tevékenységet záró beszámolójának elfogadása
az ülésen kiosztott anyag (108/2011. 03. 29.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

14. Javaslat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII törvény 5. § (3.) bekezdése alapján javadalmazási szabályzat megalkotására, továbbá döntés a vezető tisztségviselők javadalmazásáról
az ülésen kiosztott anyag (109/2011. 03. 29.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy az esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu email címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. március 24.

Üdvözlettel:


Hatvani Csaba sk.
elnök