MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. március 31. napján (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

zárt ülés:

1. Bírósági ülnökök megválasztása
(99/2011. 03. 21.) és az ülésen kiosztott anyag (111/2011. 03. 30.)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

2. Felnőtt fogorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
(92/2011. 03. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

3. Felnőtt háziorvos egészségügyi ellátási szerződésének megszüntetése
(93/2011. 03. 17.) és az ülésen kiosztott anyag (112/2011. 03. 30.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

4. A jegyző közszolgálati jogviszonyának megszüntetése
az ülésen kiosztott anyag (117/2011. 03.31.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztők: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
Dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

2. Javaslat a BRFK VI. kerületi Rendőrkapitányság 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására
(100/2011. 03. 21.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. kerület Rendőrkapitánysággal térfigyelő kamerák működtetése tárgyában kötött szerződés módosítása
(88/2011. 03. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

4. A Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotása
az ülésen kiosztott anyag (110/2011. 03. 31.)
Előterjesztő: dr. Deák Imre Jogi Bizottság elnöke

5. Az intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 39/1997. (XII. 19.) rendelet módosítása
(90/2011. 03. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

6. A méhnyakrák és nemi szervi szemölcs elleni védőoltás költségeinek átvállalásáról szóló rendelet megalkotása
(106/2011. 03. 24.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

7. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekről szóló 27/2002. (VII. 3.) rendelet módosítása
(89/2011. 03. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

8. Javaslat a helyi örökségvédelmi rendelet (ÖVR) megalkotására
(104/2011. 03. 24.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

9. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának fenntartásában lévő gyermeküdülőkben fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 20/1997. (VII. 8.) rendeletének módosítása
(87/2011. 03 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

10. A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat térítési szabályzatának jóváhagyása
(91/2011. 03. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

11. Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2011. évre vonatkozó közbeszerzési tervének elfogadása
(102/2011. 03. 24.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Hitelszerződés az MFB által finanszírozott Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében nyújtandó 300.000.000 Ft-os hitelkeret nyújtására” tárgyában kiírásra került általános, egyszerű közbeszerzési eljárásban
(107/2011. 03. 24.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. A Terézvárosi Közbiztonsági Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” tevékenységet záró beszámolójának elfogadása
az ülésen kiosztott anyag (108/2011. 03. 29.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

14. Javaslat a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII törvény 5. § (3.) bekezdése alapján javadalmazási szabályzat megalkotására, továbbá döntés a vezető tisztségviselők javadalmazásáról
az ülésen kiosztott anyag (113/2011. 03. 30.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

15. Önkormányzati tulajdonú lakások vételárának megállapítása
(98/2011. 03. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

16. Lovag u. 9-11. szám alatti ingatlan bérbeadása
az ülésen kiosztott anyag (114/2011. 03. 31.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

17. Javaslat a Bp. VI. kerület Király u. 76. szám alatti társasházban lévő 29444/0/A/46 helyrajzi számú helyiség hasznosítása tárgyában született 311/2010. (VIII. 19.) számú képviselő-testületi határozatban megjelölt határidő meghosszabbítására
(95/2011. 03. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

18. Javaslat a Bp. VI. kerület Bajza u. 54. szám alatti társasházban lévő 28397/0/A/3 és a Bp. VI. kerület Nagymező u. 37-39 szám alatti társasházban lévő 28984/0/A/11 helyrajzi számú helyiségek hasznosítása tárgyában született 296/2010 (VIII. 19.) számú képviselő-testületi határozat 1-2. pontjában megjelölt határidők meghosszabbítására
(96/2011. 03. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

19. Bp. VI. Andrássy út 29. I. lh. I. 6. sz. alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(97/2011. 03. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

20. Budapest, VI. kerület Andrássy út 61. szám alatti 29465/0/A/26 hrsz-ú tetőtéri egyéb helyiség megnevezésű ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
(94/2011. 03. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

21. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(101/2011. 03. 22.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

22. Bp. VI. ker. Hegedű u. 3. (hrsz: 29398) szám alatti ingatlan pályázati eredménye
az ülésen kiosztott anyag (115/2011. 03. 31.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

23. Együttműködési megállapodás kötése a Kontakt Rádióval
az ülésen kiosztott anyag (118/2011. 03. 31.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

24. TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt alapító okiratának módosítása a cégbíróság hiánypótló végzésének megfelelően
az ülésen kiosztott anyag (120/2011. 03. 31.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

25. Pályázat kiírása jegyzői állás betöltésére
az ülésen kiosztott anyag (119/2011. 03. 31.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

26. (22.) Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

Tájékoztató:
- A Lakás- és helyiséggazdálkodási osztály feladataival összefüggő, átruházott polgármesteri hatáskörben hozott döntések, nyilatkozatok 2011. 01. 03 – 03. 22. közötti időszakban
(103/2011. 03. 24.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. március 24.

 

Hassay Zsófia
polgármester