Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2011. február 23. napján (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében

NAPIREND:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

kötött napirendű nyílt ülés:

1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
(65/2011. 02. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester
Az előterjesztés mellékletei az ülésen kerülnek kiosztásra:
- A Terézvárosi Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve
- Egyeztetés a kisebbségi önkormányzatok elnökeivel
- Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve

nyílt ülés:

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló, egységes szerkezetben elfogadott rendeletének módosítása
(58/2011. 02. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbér-megállapításáról szóló 1/1996. (I. 18.) rendelet módosítására
(51/2011. 02. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

4. Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló rendelet megalkotására
(52/2011. 02. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

5. Javaslat közbeszerzési szabályzat elfogadására
(66/2011. 02. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. Javaslat társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázatokról szóló rendelet megalkotására
(56/2011. 02. 15.)
Előterjesztő: Kordásné Matokanovic Lidia képviselő

7. Javaslat helyi örökségvédelmi rendelet (ÖVR) megalkotására
(57/2011. 02. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

11. Javaslat a Terézvárosi Építészeti Műszaki Tervtanács működésének rendjéről szóló rendelet és a Terézvárosi Építészeti Műszaki Tervtanács működésének ügyrendjéről és tagjainak tiszteletdíjáról szóló határozat megalkotására
(az előterjesztés visszavonva)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

14. Vagyonkezelési Megbízási Szerződés módosítása
(53/2011. 02. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

15. Javaslat a Bp. VI. kerület Jókai u. 38. szám alatti társasházban lévő, 3. albetét számú helyiség ismételt bérbeadására
(63/2011. 02. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

16. Javaslat a Bp. VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 3. szám alatti 29267/0/A/14 és 16 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverésen történő értékesítésére
(55/2011. 02.14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

17. Javaslat a Budapest VI. kerület Weiner L. utca 13. szám alatti, 28953/0/A/24. hrsz.-ú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes tulajdonba adására
(54/2011. 02. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

(18) Budapest, VI. kerület Andrássy u. 57. szám alatti, 29457/0/A/26-29 hrsz-ú padlástér megnevezésű ingatlanokkal kapcsolatos elővásárlási jog.
Az ülésen kiosztott anyag (70/2011. 02. 22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

(19) Javaslat a Budapest, VI. ker. Hegedű u. 3. (hrsz: 29398) szám alatti ingatlan pályázati úton történő hasznosítására.
Az ülésen kiosztott anyag (74/2011. 02. 22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

(20) Javaslat a Bp. VI. ker. Bajcsy-Zs. út 21. szám alatti, 29185/0/A/5 és 29185/0/A/9 helyrajzi-számú nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverésen történő értékesítésére.
Az ülésen kiosztott anyag (76/2011. 02. 22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések
2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
2a/1. Székely B. u. 19. I. 16. (12/2011.)
2a/2. Szófia u. 31. fsz. 3/a., illetve Szondi u. 70., I. 19. és Szondi u. 70., I. 20.
(13/2011.)

b. Elidegenítés
2b/1. Andrássy u. 13. fsz. 4. (14/2011.)

c. Elővásárlási jog
2c/1. Király u. 24. III. 13. (15/2011.)

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
3a/1. Ó u. 5. (16/2011.)

h. Egyéb
3h/2. Városligeti fasor 28. (18/2011.)

zárt ülés:

1., Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztés
Szív u 3-5. (17/2011.)

2., A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság új tagjának megválasztása
(45/2011. 02. 09.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. február 17.

Üdvözlettel:


Czuppon Zsolt
elnök