MEGHÍVÓ

udapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. február 24. napján (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartandó kötött napirendű rendes ülésére
[az ülés az SzMSz 13. § (5) bekezdése alapján került összehívásra]

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIREND:
1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
(65/2011. 02. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

Az előterjesztés mellékletei az ülésen kerülnek kiosztásra:
- A Terézvárosi Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve
- Egyeztetés a kisebbségi önkormányzatok elnökeivel
- Intézményvezetői egyeztetés jegyzőkönyve
- Bizottsági határozatok kivonatai
- Farkas György beadványa

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. február 17.


Hassay Zsófia
polgármester