MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. február 24. napján (csütörtökön) 12 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

zárt ülés:

1. A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság új tagjának megválasztása
(45/2011. 02. 09.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

2. A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat
(64/2011. 02. 17.) és az ülésen kiosztott anyag (77/2011. 02. 22.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

3. A Terézváros Közrendjéért és Közbiztonságáért Közalapítvány kuratóriumi tagjának lemondása, illetve új tagjának megválasztása
Az ülésen kiosztott anyag: (81/2011. 02. 24.)

4. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat által adományozandó, a fővárosban működő közoktatási és gyermekvédelmi intézmények dolgozói részére adható Bárczy István díjra
Az ülésen kiosztott anyag (69/2011. 02. 22.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról. (Szóban)
Előterjesztők: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
Dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló, egységes szerkezetben elfogadott rendeletének módosítása
(58/2011. 02. 15.) és az ülésen kiosztott anyagok (79/2011. 02. 23.) és (77/2011. 02. 23.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbér-megállapításáról szóló 1/1996. (I. 18.) rendelet módosítására
(51/2011. 02. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

4. Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló rendelet megalkotására
(52/2011. 02. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

5. Javaslat közbeszerzési szabályzat elfogadására
(66/2011. 02. 17.) és az ülésen kiosztott anyag (85/2011. 02. 23.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. Javaslat társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázatokról szóló rendelet megalkotására
(56/2011. 02. 15.) és az ülésen kiosztott anyag (82/2011. 02. 23.)
Előterjesztő: Kordásné Matokanovic Lidia képviselő

7. Javaslat helyi örökségvédelmi rendelet (ÖVR) megalkotására
(57/2011. 02. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

8. Döntés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többlet-szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről
(47/2011. 02. 11.)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

9. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005. (V. 23.) rendeletének módosítása
(46/2011. 02. 09.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

10. A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 14/1997. (V. 23.) rendet módosítása
(60/2011. 02. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

11. Javaslat a Terézvárosi Építészeti Műszaki Tervtanács működésének rendjéről szóló rendelet és a Terézvárosi Építészeti Műszaki Tervtanács működésének ügyrendjéről és tagjainak tiszteletdíjáról szóló határozat megalkotására
Az ülésen kiosztott anyag (83/2011. 02. 24.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

12. Pályázat rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására
(59/2011. 02. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

13. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Budapesti Központ Eötvös utcai melegedőjének 2010. évi működéséről, és a 2011. évi támogatás meghatározása
(42/2011. 02. 07.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

14. Vagyonkezelési Megbízási Szerződés módosítása
(53/2011. 02. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

15. Javaslat a Bp. VI. kerület Jókai u. 38. szám alatti társasházban lévő, 3. albetét számú helyiség ismételt bérbeadására
(63/2011. 02. 17.) Előterjesztés visszavonásra került
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

16. Javaslat a Bp. VI. kerület Bajcsy-Zsilinszky út 3. szám alatti 29267/0/A/14 és 16 helyrajzi számú nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverésen történő értékesítésére
(55/2011. 02.14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

17. Javaslat a Budapest VI. kerület Weiner L. utca 13. szám alatti, 28953/0/A/24. hrsz.-ú üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség térítésmentes tulajdonba adására
(54/2011. 02. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

18. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Az ülésen kiosztott anyag (71/2011. 02. 21.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

19. Budapest, VI. kerület Andrássy u. 57. szám alatti, 29457/0/A/26-29 hrsz-ú padlástér megnevezésű ingatlanokkal kapcsolatos elővásárlási jog.
Az ülésen kiosztott anyag (70/2011. 02. 22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

20. Javaslat a Budapest, VI. ker. Hegedű u. 3. (hrsz: 29398) szám alatti ingatlan pályázati úton történő hasznosítására.
Az ülésen kiosztott anyag (74/2011. 02. 22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

21. Javaslat a Bp. VI. ker. Bajcsy-Zs. út 21. szám alatti, 29185/0/A/5 és 29185/0/A/9 helyrajzi-számú nem lakás céljára szolgáló helyiségek árverésen történő értékesítésére.
Az ülésen kiosztott anyag (76/2011. 02. 22.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

22. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(43/2011. 02. 07.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

23. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

Tájékoztató:
- Az „ÁROP komplex szervezetfejlesztéssel kapcsolatos pályázat” című projekt bemutatása

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. február 17.


Hassay Zsófia
polgármester