Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Jogi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Jogi Bizottság ülését
2011. február 24. napján (csütörtökön) 9 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

kötött napirendű nyílt ülés:

1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
(65/2011. 02. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

zárt ülés:

1. A Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság új tagjának megválasztása
(45/2011. 02. 09.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

nyílt ülés:

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló, egységes szerkezetben elfogadott rendeletének módosítása
(58/2011. 02. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbér-megállapításáról szóló 1/1996. (I. 18.) rendelet módosítására
(51/2011. 02. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

4. Javaslat a társasházaknak nyújtható felújítási támogatásokról szóló rendelet megalkotására
(52/2011. 02. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

6. Javaslat társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázatokról szóló rendelet megalkotására
(56/2011. 02. 15.)
Előterjesztő: Kordásné Matokanovic Lidia képviselő

7. Javaslat helyi örökségvédelmi rendelet (ÖVR) megalkotására
(57/2011. 02. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

8. Döntés az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többlet-szolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről
(47/2011. 02. 11.)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

9. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005. (V. 23.) rendeletének módosítása
(46/2011. 02. 09.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

10. A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 14/1997. (V. 23.) rendet módosítása
(60/2011. 02. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

11. Javaslat a Terézvárosi Építészeti Műszaki Tervtanács működésének rendjéről szóló rendelet és a Terézvárosi Építészeti Műszaki Tervtanács működésének ügyrendjéről és tagjainak tiszteletdíjáról szóló határozat megalkotására
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

14. Vagyonkezelési Megbízási Szerződés módosítása
(53/2011. 02. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. február 17.

Üdvözlettel:


dr. Deák Imre sk
elnök