Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros
Önkormányzat Képviselő-testületének
Humán Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2011. február 22. napján (kedden) 16 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

kötött napirendű nyílt ülés:

1. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletének megalkotása
(65/2011. 02. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

zárt ülés:

2. A Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat
(64/2011. 02. 17.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

nyílt ülés:

2. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló, egységes szerkezetben elfogadott rendeletének módosítása
(58/2011. 02. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

9. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által adományozható elismerő címekről és kitüntetésekről szóló 16/2005. (V. 23.) rendeletének módosítása
(46/2011. 02. 09.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

10. A szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 14/1997. (V. 23.) rendet módosítása
(60/2011. 02. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

12. Pályázat rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatására
(59/2011. 02. 19.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

13. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Budapesti Központ Eötvös utcai melegedőjének 2010. évi működéséről, és a 2011. évi támogatás meghatározása
(42/2011. 02. 07.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy az esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu email címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. február 17.

Üdvözlettel:


Császárné Csóka Ilona sk
elnök