Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2011. február 2. napján (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében

NAPIREND:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló, egységes szerkezetben elfogadott rendeletének módosítása
(10/2011. I. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. Az egyes építési tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról szóló rendelet megalkotása
(1/2011. I. 7.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

7. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítása
(20/2011. I. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

9. Vagyonkezelési megbízási szerződés módosítása
(11/2011. I. 17.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

10. Közbeszerzési eljárás megindítása a „Vállalkozási szerződés az önkormányzat fenntartásában működő dunabogdányi gyermeküdülő és erdei iskola főzőkonyhájának üzemeltetése” tárgyában
(30/2011. I. 27.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

11. Közbeszerzési eljárás hitel felvételre
az ülésen kiosztott (36/2011. II. 03.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. Szolgáltatási szerződés megkötése a Terézvárosi Térfigyelő Rendszer üzemeltetésére
(12/2011. I. 17.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

14. A mobil távközlési szolgáltatások beszerzése” keret megállapodásos központosított közbeszerzési eljárás második részében verseny újbóli megnyitásával történő beszerzése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lezárása
az ülésen kiosztott (39/2011. II. 03.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

17. A TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt alapító okiratának módosítása a cégbíróság hiánypótló végzésének megfelelően
(31/2011. I. 27.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

18. A Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft „v.a.” tevékenységet záró beszámolójának elfogadása
(14/2011. I. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

19. Bp. VI. kerület Andrássy út 24. III. 7. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(3/2011. I. 10.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

20. Bp. VI. kerület Andrássy út 24. III. 9. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(2/2011. I. 10.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

21. A Bp. VI. kerület Szinyei M. u. 25. I. 9. szám alatti lakás vételárának megállapítása
(9/2011. I. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

22. Bp. VI. Hegedű 3. szám alatti ingatlan bérbeadása
(az előterjesztést levették napirendről)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

23. Javaslat a Bp. VI. kerület Lovag u. 9-11. (hrsz: 28979) szám alatti ingatlan pályázati úton történő hasznosítására
(22/2011. I. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

24. Bp. VI. kerület Andrássy út 19. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
(21/2011. I. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

25. Bp. VI. kerület Andrássy út 57. tetőtérrel kapcsolatos elővásárlási jogról történő lemondás
(az előterjesztést levették napirendről)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések
2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
2a/1. Vörösmarty u. 53. II. 23. (2/2011.)

c. Elővásárlási jog
2c/1. Andrássy u. 24. III. 7/a. (3/2011.)zárt ülés
2c/2. Andrássy u. 33. IV. 1. (4/2011.)zárt ülés
2c/3. Andrássy u. 92-94. (Szinyei Merse u. 1.) fsz. 2/a. (5/2011.)
2c/4. Király u. 28. fszt. 15. (11/2011.)

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
3a/1. Andrássy út 53. (6/2011.)

b. Elidegenítés
3b/1. Zichy J. u. 32. (7/2011.)zárt ülés
3b/2. Szív u. 11. (8/2011.)

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek
b. Társasházi kérelmek
4b/1. Szív u. 13. (9/2011.)

5. Egyéb
5a/1. Tájékoztató a 2010. IV. negyedévi bizottsági határozatok végrehajtásáról (1/2011.)
5a/2. Ismételt közbeszerzési eljárás a Terézváros című időszaki lap nyomtatási feladatainak ellátására (10/2011.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. január 27.

Üdvözlettel:


Czuppon Zsolt
elnök