Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság ülését
2011. február 1. napján (kedden) 15 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácsteremben az alábbiak szerint:

NAPIREND:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló, egységes szerkezetben elfogadott rendeletének módosítása
(10/2011. I. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Állásfoglalás a 2011. évi forrásmegosztásról szóló fővárosi rendelet tervezetről
(13/2011. I. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi idegenforgalmi adóról szóló 38/2010. (XII. 21.) rendeletének módosításáról
(8/2011. I. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

11. Közbeszerzési eljárás hitel felvételre (az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
(27/2011. I. 27.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

14. A mobil távközlési szolgáltatások beszerzése” keret megállapodásos központosított közbeszerzési eljárás második részében verseny újbóli megnyitásával történő beszerzése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lezárása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy az esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu email címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. január 27.

Üdvözlettel:


Hatvani Csaba sk.
elnök