MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. február 3. napján (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIRENDEK:

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról.
(Szóban)
Előterjesztők: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
Dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

2.a Felterjesztési jog gyakorlása az üzletek nyitva tartásával kapcsolatos eljáráshoz
(33/2011. I. 27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

2.b Állásfoglalás az állampolgári jogok országgyűlési biztosának az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 20/2009. (VI. 29.) rendelettel kapcsolatos jelentéséről
(34/2011. I. 27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló, egységes szerkezetben elfogadott rendeletének módosítása
(10/2011. I. 17.) és az ülésen kiosztott (38/2011. II. 03.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Állásfoglalás a 2011. évi forrásmegosztásról szóló fővárosi rendelet tervezetről
(13/2011. I. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. Az egyes építési tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról szóló rendelet megalkotása
(1/2011. I. 7.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi idegenforgalmi adóról szóló 38/2010. (XII. 21.) rendeletének módosításáról
(8/2011. I. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

7. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítása
(20/2011. I. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

8/a A Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása
(26/2011. I. 26.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

8/b A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
(29/2011. I. 27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

9. Vagyonkezelési megbízási szerződés módosítása
(11/2011. I. 17.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

10. Közbeszerzési eljárás megindítása a „Vállalkozási szerződés az önkormányzat fenntartásában működő dunabogdányi gyermeküdülő és erdei iskola főzőkonyhájának üzemeltetése” tárgyában
(30/2011. I. 27.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

11. Közbeszerzési eljárás hitel felvételre
az ülésen kiosztott (36/2011. II. 03.) és a (37/2011. II. 03.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. Szolgáltatási szerződés megkötése a Terézvárosi Térfigyelő Rendszer üzemeltetésére
(12/2011. I. 17.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. Az Önkormányzat és Budapesti Rendőr Főkapitányság VI. kerületi Kapitányság között térfigyelő kamerák működtetése tárgyában kötött együttműködési megállapodás módosítása
(24/2011. I. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

zárt ülés:

14. A mobil távközlési szolgáltatások beszerzése” keret megállapodásos központosított közbeszerzési eljárás második részében verseny újbóli megnyitásával történő beszerzése tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lezárása
az ülésen kiosztott (39/2011. II. 03.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

nyílt ülés:

15. Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona alapító okiratának módosítása
(25/2011. I. 13.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

16. Együttműködési megállapodás az LP Média Kft.-vel a helyi televízió műsorszolgáltatásának tárgyában
(32/2011. I. 27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

17. A TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt alapító okiratának módosítása a cégbíróság hiánypótló végzésének megfelelően
(31/2011. I. 27.) és az ülésen kiosztott (40/2011. II. 03.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

18. A Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft „v.a.” tevékenységet záró beszámolójának elfogadása
(14/2011. I. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

19. Bp. VI. kerület Andrássy út 24. III. 7. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(3/2011. I. 10.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

20. Bp. VI. kerület Andrássy út 24. III. 9. szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(2/2011. I. 10.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

21. A Bp. VI. kerület Szinyei M. u. 25. I. 9. szám alatti lakás vételárának megállapítása
(9/2011. I. 14.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

22. Bp. VI. Hegedű 3. szám alatti ingatlan bérbeadása
(az előterjesztést levették napirendről)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

23. Javaslat a Bp. VI. kerület Lovag u. 9-11. (hrsz: 28979) szám alatti ingatlan pályázati úton történő hasznosítására
az ülésen kiosztott (22/2011. I. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

24. Bp. VI. kerület Andrássy út 19. szám alatti ingatlannal kapcsolatos elővásárlási jog
(21/2011. I. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

25. Bp. VI. kerület Andrássy út 57. tetőtérrel kapcsolatos elővásárlási jogról történő lemondás
(az előterjesztést levették napirendről)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

26. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(6/2011. I. 13.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

27. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. január 27.

 

Hassay Zsófia
polgármester