Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Jogi Bizottsága

 

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Jogi Bizottság ülését
2011. február 3. napján (csütörtökön) 9 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

2.a Felterjesztési jog gyakorlása az üzletek nyitva tartásával kapcsolatos eljáráshoz
(33/2011. I. 27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

2.b Állásfoglalás az állampolgári jogok országgyűlési biztosának az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 20/2009. (VI. 29.) rendelettel kapcsolatos jelentéséről
(34/2011. I. 27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló, egységes szerkezetben elfogadott rendeletének módosítása
(10/2011. I. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. Az egyes építési tevékenységekkel kapcsolatos parkolási igényekről és azok biztosításáról szóló rendelet megalkotása
(1/2011. I. 7.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

6. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének rendelete a helyi idegenforgalmi adóról szóló 38/2010. (XII. 21.) rendeletének módosításáról
(8/2011. I. 14.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

7. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről szóló 38/2000. (XII. 12.) rendelet módosítása
(20/2011. I. 19.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

8/a A Polgármesteri Hivatal Alapító okiratának módosítása
(26/2011. I. 26.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

8/b A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
(29/2011. I. 27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

9. Vagyonkezelési megbízási szerződés módosítása
(11/2011. I. 17.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. Szolgáltatási szerződés megkötése a Terézvárosi Térfigyelő Rendszer üzemeltetésére
(12/2011. I. 17.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. Az Önkormányzat és Budapesti Rendőr Főkapitányság VI. kerületi Kapitányság között térfigyelő kamerák működtetése tárgyában kötött együttműködési megállapodás módosítása
(24/2011. I. 20.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

15. Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona alapító okiratának módosítása
(25/2011. I. 13.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

16. Együttműködési megállapodás az LP Média Kft.-vel a helyi televízió műsorszolgáltatásának tárgyában
(32/2011. I. 27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

17. A TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt alapító okiratának módosítása a cégbíróság hiánypótló végzésének megfelelően
(31/2011. I. 27.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

18. A Terézvárosi Városfejlesztési Ügynökség Kft „v.a.” tevékenységet záró beszámolójának elfogadása
(14/2011. I. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. január 27.

Üdvözlettel:


dr. Deák Imre sk
elnök