Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros
Önkormányzat Képviselő-testületének
Humán Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2011. február 1. napján (kedden) 16 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló, egységes szerkezetben elfogadott rendeletének módosítása
(10/2011. I. 17.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

15. Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona alapító okiratának módosítása
(25/2011. I. 13.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

16. Együttműködési megállapodás az LP Média Kft.-vel a helyi televízió műsorszolgáltatásának tárgyában
(32/2011. I. 27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy az esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu email címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2011. január 27.

Üdvözlettel:


Császárné Csóka Ilona sk
elnök