Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2010. december 15. napján (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében

NAPIREND:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

zárt ülés:

6. Az Eötvös 10 Nonprofit Közhasznú Zrt alapító okiratának módosítása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

nyílt ülés:

2. Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára
(383/2010. XII. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló, egységes szerkezetben elfogadott rendeletének módosítása
(370/2010. XII. 6.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Javaslat Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjáról szóló rendelet megalkotására
(371/2010. XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

5. A parkolás üzemeltetés rendszer Centrum Kft-től való átvételének részletes ütemterve, az átvétellel, valamint a további üzemeltetéssel kapcsolatos bevételi és költségkimutatás, valamint az egyszeri induló beruházással kapcsolatos kiadások kimutatása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

8. Közbeszerzési eljárás megindítása a „Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése” keret-megállapodásos központosított közbeszerzési eljárás második részében verseny újbóli megnyitásával történő beszerzése tárgyában
(382/2010. XII. 9.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

10. Határozati javaslat a Hunyadi tér 4-5. – Szófia utca 10-12. – Eötvös utca 5 szám alatti vásárcsarnok épületének integrált örökség-védelmi szempontok alapján való helyreállításához tervek elkészíttetéséről és pályázaton való indulás szakmai alapjainak megteremtéséről
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

13. Javaslat közterület-használati megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére
(374/2010. XII. 6.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

15. A Bp. VI. kerület Hegedű u. 3. szám alatti, 29398 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan használatba adása
(385/2010. XII. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

16. Andrássy út 21.
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

17. Budapest VI. kerület Andrássy út 33. II. 3/B szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(376/2010. XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

18. Javaslat a Bp. VI. ker. Andrássy út 72. (hrsz: 28662) szám alatti lakóingatlan ügyében a Képviselő-testület 434/2006. (XII. 21.) számú határozatának módosítására
(377/2010. XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

19. Javaslat a Budapest VI. ker. Szófia u. 23. szám alatti társasházban lévő 1. albetét számú helyiség bérbeadására.
(378/2010. XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Bizottsági előterjesztések
2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
2a/1. Bajcsy-Zsilinszky u. 27. fsz. 2. (28/2010.)
2a/2. Podmaniczky u. 85. VI. 21. (29/2010.)
zárt ülés
2a/3. Szinyei M. P. u. 32. fszt. 4. (30/2010.)

c. Elővásárlási jog
2c/1. Eötvös u. 11/A. II. 1. (31/2010.)zárt ülés
2c/2. Bajcsy-Zsilinszky u. 55. II. 12. (32/2010.)zárt ülés
2c/3. Bajcsy-Zsilinszky u. 55. III. 10. (33/2010.)

f. Egyéb
2f/1. Javaslat a 271/2010. (08.18.) gzd. számú határozat visszavonására (34/2010.)

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
3a/1. Szófia u. 21. (35/2010.)

b. Elidegenítés
3b1. Oktogon tér 3. (36/2010.)

f. Egyéb
3f/1. Bp. VI. ker. Andrássy út 72. - a Gazdasági Bizottság által 44/2007. (01.24.) számon hozott határozat hatályon kívül helyezése (37/2010.)

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek
b. Társasházi kérelmek
4b/1. Andrássy út 76. (38/2010.)
4b/2. Aradi u. 16. (39/2010.)
4b/3. Nagymező u. 33. (40/2010.)
4b/4. Paulay Ede u. 49. (41/2010.)

5. Egyéb
5a/1. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Vállalkozási szerződés taxi-rendszerű személyszállítási szolgáltatás teljesítésére Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata részére” tárgyában kiírásra került általános egyszerű közbeszerzési eljárásban (42/2010.)
5a/2. Terézváros újság nyomtatási feladatainak ellátására kiírt közbeszerzési eljárás lezárása (43/2010.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. december 9.

Üdvözlettel:

 

Czuppon Zsolt s.k.
elnök