Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság ülését
2010. december 14. napján (kedden) 15 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácsteremben az alábbiak szerint:

NAPIREND:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

2. Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára
(383/2010. XII. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló, egységes szerkezetben elfogadott rendeletének módosítása
(370/2010. XII. 6.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. A parkolás üzemeltetés rendszer Centrum Kft-től való átvételének részletes ütemterve, az átvétellel, valamint a további üzemeltetéssel kapcsolatos bevételi és költségkimutatás, valamint az egyszeri induló beruházással kapcsolatos kiadások kimutatása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

8. Közbeszerzési eljárás megindítása a „Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése” keret-megállapodásos központosított közbeszerzési eljárás második részében verseny újbóli megnyitásával történő beszerzése tárgyában
(382/2010. XII. 9.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

20. Budapest Rendőrfőkapitányság VI. kerületi Rendőrkapitánysággal térfigyelő kamerák működtetése tárgyában kötött Együttműködési Megállapodás módosítása
(386/2010. XII. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy az esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu email címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. december 9.

Üdvözlettel:


Hatvani Csaba sk.
elnök