MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. december 16-án (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIREND:

zárt ülés:

1. Döntés a „Terézváros” című időszaki lap felelős szerkesztőjének kinevezéséről
(381/2010. XII. 9.) és az ülésen kiosztott anyagok (395/2010. XII.16.) és (396/2010. XII.16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

2. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatást megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
(363/2010. XII. 3.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

3. Szociális és egészségügyi intézményvezetők prémiumfeladatának értékelése
(369/2010. XII. 6.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. A megbízott magasabb vezetők 2010. évi prémiumfeladatainak értékelése
(368/2010. XII. 3.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. Felnőtt háziorvosi körzet betöltése
(380/2010. XII. 8.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

6. Az Eötvös 10 Nonprofit Közhasznú Zrt alapító okiratának módosítása
az ülésen kiosztott (393/2010. XII.16.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

7. (8.) Közbeszerzési eljárás megindítása a „Mobil távközlési szolgáltatások beszerzése” keret-megállapodásos központosított közbeszerzési eljárás második részében verseny újbóli megnyitásával történő beszerzése tárgyában
(382/2010. XII. 9.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

8. A Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
az ülésen napirendre vett (394/2010. XII.16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

9. Döntés a Terézvárosi Közbiztonsági Kft. jogutód nélküli megszűnéséről és a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. alapító okiratának módosítása
az ülésen kiosztott (391/2010. XII.15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról (szóban)
Előterjesztők: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta
alpolgármester
Dr. Bundula Csaba
alpolgármester
Óvári Gyula
alpolgármester

2. Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára
(383/2010. XII. 9.)
és az ülésen kiosztott anyagok:
-
Intézményi egyeztetés jegyzőkönyve
- Érdekegyeztető Tanács jegyzőkönyve
- A Terézvárosi Kisebbségi Önkormányzatok elnökeivel tartott egyeztetés jegyzőkönyve
- Bizottsági határozat-kivonatok

Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló, egységes szerkezetben elfogadott rendeletének módosítása
(370/2010. XII. 6.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Javaslat Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjáról szóló rendelet megalkotására
(371/2010. XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

5. A parkolás üzemeltetés rendszer Centrum Kft-től való átvételének részletes ütemterve, az átvétellel, valamint a további üzemeltetéssel kapcsolatos bevételi és költségkimutatás, valamint az egyszeri induló beruházással kapcsolatos kiadások kimutatása
az ülésen kiosztott anyag (399/2010. XII.16.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

5/a. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995. (XII. 15.) rendeletének módosítása

Az ülésen került kiosztásra: (390/2010. XII.15.)

Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

6. A terézvárosi általános iskolák pedagógiai programjainak módosítása
(362/2010. XI. 30.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

7. Emléktábla elhelyezésére beadott kérelem elbírálása
(372/2010. XII. 6.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

8. (9.) A 2011. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása
(384/2010. XI. 9.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

10. Határozati javaslat a Hunyadi tér 4-5. – Szófia utca 10-12. – Eötvös utca 5 szám alatti vásárcsarnok épületének integrált örökség-védelmi szempontok alapján való helyreállításához tervek elkészíttetéséről és pályázaton való indulás szakmai alapjainak megteremtéséről
az ülésen kiosztott (398/2010. XII.16.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

11. Szakértői bizottság tagjainak kijelölése a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat vezetői (igazgatói) állásának betöltésére irányuló pályázati eljárásban
(364/2010. XII. 3.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

12. A VII. kerületi Ernyőképszűrő Állomás feladatainak további ellátása
(365/2010. XII. 3.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

13. Javaslat közterület-használati megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére
(374/2010. XII. 6.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

14. Helyi kisebbségi önkormányzatokkal kötendő Együttműködési Megállapodás
(375/2010. XII. 5.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

15. A Bp. VI. kerület Hegedű u. 3. szám alatti, 29398 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan használatba adása
(385/2010. XII. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

16. Andrássy út 21.
(az előterjesztést levették napirendről)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

17. Budapest VI. kerület Andrássy út 33. II. 3/B szám alatti lakással kapcsolatos elővásárlási jog
(376/2010. XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

18. Javaslat a Bp. VI. ker. Andrássy út 72. (hrsz: 28662) szám alatti lakóingatlan ügyében a Képviselő-testület 434/2006. (XII. 21.) számú határozatának módosítására
(377/2010. XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

19. Javaslat a Budapest VI. ker. Szófia u. 23. szám alatti társasházban lévő 1. albetét számú helyiség bérbeadására.
(378/2010. XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

20. Budapest Rendőrfőkapitányság VI. kerületi Rendőrkapitánysággal térfigyelő kamerák működtetése tárgyában kötött Együttműködési Megállapodás módosítása
(386/2010. XII. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

21. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(361/2010. XI. 30.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

22. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

Tájékoztatók:
- A Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály feladataival összefüggő, átruházott, polgármesteri hatáskörben hozott döntések, nyilatkozatok 2010. X. 4. – XII. 6. közötti időszakban
(379/2010. XII. 7.)

- Tájékoztató a Képviselő-testület 2011. januári ülésére helyi örökségvédelmi rendelet (ÖVR) tárgyában előkészített előterjesztésről
(367/2010. XII. 3.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. december 9.

 

Hassay Zsófia
polgármester