Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Jogi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Jogi Bizottság ülését
2010. december 16. napján (csütörtökön) 9 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

zárt ülés:

1. Döntés a „Terézváros” című időszaki lap felelős szerkesztőjének kinevezéséről
(381/2010. XII. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

6. Az Eötvös 10 Nonprofit Közhasznú Zrt alapító okiratának módosítása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

nyílt ülés:

2. Javaslat Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójára
(383/2010. XII. 9.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló, egységes szerkezetben elfogadott rendeletének módosítása
(370/2010. XII. 6.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Javaslat Terézváros közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozási hozzájárulások díjáról szóló rendelet megalkotására
(371/2010. XII. 7.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

5. A parkolás üzemeltetés rendszer Centrum Kft-től való átvételének részletes ütemterve, az átvétellel, valamint a további üzemeltetéssel kapcsolatos bevételi és költségkimutatás, valamint az egyszeri induló beruházással kapcsolatos kiadások kimutatása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

9. A 2011. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása
(384/2010. XI. 9.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

13. Javaslat közterület-használati megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetésére
(374/2010. XII. 6.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

14. Helyi kisebbségi önkormányzatokkal kötendő Együttműködési Megállapodás
(375/2010. XII. 5.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

20. Budapest Rendőrfőkapitányság VI. kerületi Rendőrkapitánysággal térfigyelő kamerák működtetése tárgyában kötött Együttműködési Megállapodás módosítása
(386/2010. XII. 9.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

Tájékoztatók:
- Tájékoztató a Képviselő-testület 2011. januári ülésére helyi örökségvédelmi rendelet (ÖVR) tárgyában előkészített előterjesztésről
(367/2010. XII. 3.)

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. december 9.

Üdvözlettel: 

 

Dr. Deák Imre s.k.
elnök