Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2010. november 24. napján (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében

NAPIREND:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tájékoztató jelentése a 2010. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről
(348/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló egységes szerkezetben elfogadott rendeletének módosítása
(349/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

8. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására
(343/2010. XI. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

9. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 10/2007. (III. 26.) rendelet módosítására
(345/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

10. Rendeletmódosítási javaslat a 40. számú Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) kiegészítésére
(325/2010. XI. 08.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

11. Előzetes kötelezettségvállalás (dunabogdányi pótmunkák)
(347/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. Határozati javaslat az Önkormányzat egyes intézményei akadálymentesítési terveinek elkészíttetéséről a jövőben kiírásra kerülő pályázatokon való indulás szakmai alapjainak megteremtésére
(326/2010. XI. 08.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

13. Határozati javaslat Szabályozási terv készíttetésére a Városligeti fasor – Bajza utca – Benczúr utca – Dózsa György út által határolt területre
(327/2010. XI. 09.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

14. Folyószámla hitelkeret biztosítására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
(352/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

19. Közterületi fizető parkolás üzemeltetési koncepciójának felülvizsgálata
(350/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

20. Javaslat a Képviselő-testület 67/2010. (II. 25.) számú határozatának megerősítésére
(341/2010. XI. 15.)

Tájékoztatók:
- A Hunyadi téri balesetveszélyes fák kivágásának engedélyezési ügye
(353/2010. XI. 18.)
- Kincsünk a Piac – Hunyadi tér lakossági csoport észrevétele a Hunyadi téri balesetveszélyes fák kivágása ügyében kiküldött tájékoztatóhoz
az ülésen kiosztott (360/2010. XI. 25.)

Bizottsági előterjesztések
2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
2a/1. Bajnok u. 8. III. em. 2. (14/2010.) - zárt ülés
2a/2. Szondi u. 42/C fsz. 2. (15/2010.) - zárt ülés

c. Elővásárlási jog
2c/1. Nagymező u. 8. II. em. 11. (16/2010.)

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
3a/1. Dessewffy u. 25-27. (17/2010.)

e. Tulajdonosi hozzájárulás
3e/1. Bajza u. 18. – személyfelvonó ügye (27/2010.)

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek
b. Társasházi kérelmek
4b/1. Bp. VI. Andrássy út 54., Király u. 102. (18/2010.)
4b/2. Bp. VI. ker. Bajcsy Zs. köz 3. (19/2010.)
4b/3. Csengery u. 39. (20/2010.)
4b/4. Lázár u. 20. (21/2010.)
4b/5. Nagymező u. 26. (22/2010.)
4b/6. Podmaniczky u. 2. (23/2010.)
4b/7. Szív u. 56. (24/2010.)
4b/8. 2010. évi felújítási pályázat előirányzatának átvezetése (25/2010.)

5. Egyéb
5a/1. Terézvárosi Családsegítő Szolgálatnál megtervezett beruházási előirányzat felhasználásának engedélyezése (26/2010.)
5a/2. Terézvárosi Közbiztonsági Kft. Ügyvezetőjének levele szóban az ülésen

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. november 18.

Üdvözlettel: 

 

Czuppon Zsolt s.k.
elnök