Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság ülését
2010. november 23. napján (kedden) 15 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácsteremben az alábbiak szerint:

NAPIREND:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tájékoztató jelentése a 2010. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről
(348/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló egységes szerkezetben elfogadott rendeletének módosítása
(349/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

11. Előzetes kötelezettségvállalás (dunabogdányi pótmunkák)
(347/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. Határozati javaslat az Önkormányzat egyes intézményei akadálymentesítési terveinek elkészíttetéséről a jövőben kiírásra kerülő pályázatokon való indulás szakmai alapjainak megteremtésére
(326/2010. XI. 08.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

13. Határozati javaslat Szabályozási terv készíttetésére a Városligeti fasor – Bajza utca – Benczúr utca – Dózsa György út által határolt területre
(327/2010. XI. 09.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

14. Folyószámla hitelkeret biztosítására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
(352/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

Tájékoztatók:
- A Vagyonkezelő Nonprofit Zrt 2010. szeptember 29-én megtartott Igazgatósági ülésének jegyzőkönyve
(354/2010. XI. 18.)

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy az esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu email címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. november 18.

Üdvözlettel:


Hatvani Csaba sk.
elnök