MEGHÍVÓ

Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. november 25. napján (csütörtökön) 10 órai kezdettel megtartandó ülésére

Az ülés helye: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal (Budapest, VI. kerület Eötvös utca 3. földszinti nagyterem)

NAPIREND:

nyílt ülés:

1. A polgármester és az alpolgármesterek beszámolója az előző ülés óta végzett munkáról
(szóban)
Előterjesztők: Hassay Zsófia polgármester
Simonffy Márta alpolgármester
Dr. Bundula Csaba alpolgármester
Óvári Gyula alpolgármester

2. Kerületi küldött választása a Fővárosi Közgyűlés üléseire
(346/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tájékoztató jelentése a 2010. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről
(348/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló egységes szerkezetben elfogadott rendeletének módosítása
(349/2010. XI. 18.) az ülésen kiosztott (359/2010. XI.25.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint gyermekvédelmi ellátások egyszeri kiegészítéséről szóló rendelet megalkotása
(324/2010. XI. 08.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

6. Rendeletalkotás igazgatási szünet elrendeléséről
(322/2010. XI. 04.)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

7. A Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) rendelet módosítása
(344/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

8. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására
(343/2010. XI. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

9. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 10/2007. (III. 26.) rendelet módosítására
(345/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

10. Rendeletmódosítási javaslat a 40. számú Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) kiegészítésére
(325/2010. XI. 08.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

11. Előzetes kötelezettségvállalás (dunabogdányi pótmunkák)
(347/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

12. Határozati javaslat az Önkormányzat egyes intézményei akadálymentesítési terveinek elkészíttetéséről a jövőben kiírásra kerülő pályázatokon való indulás szakmai alapjainak megteremtésére
(326/2010. XI. 08.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

13. Határozati javaslat Szabályozási terv készíttetésére a Városligeti fasor – Bajza utca – Benczúr utca – Dózsa György út által határolt területre
(327/2010. XI. 09.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

14. Folyószámla hitelkeret biztosítására kiírt közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
(352/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

15. Javaslat közoktatási intézmények vezetői pályázatának kiírására a 2011/2012. tanévtől
(329/2010. XI. 09.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

16. Terézvárosi Érdekegyeztető Tanácsba delegált önkormányzati képviselők kijelölése
(330/2010. XI. 10.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

17. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona alapító okiratának módosítása
(339/2010. XI. 15.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

18. Pályázat kiírása a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat vezetői (igazgatói) feladatainak ellátására
(351/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

19. Közterületi fizető parkolás üzemeltetési koncepciójának felülvizsgálata
(350/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

20. Javaslat a Képviselő-testület 67/2010. (II. 25.) számú határozatának megerősítésére
(341/2010. XI. 15.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

21. Beszámoló a lejárt és folyamatos határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
(342/2010. XI. 15.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

zárt ülés:

1. Vállalkozó fogorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
(323/2010. XI. 08.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

2. Egészségügyi intézmények Tulajdonosi Felügyelő tanácsába tagok delegálása
az ülésen kiosztott (356/2010. XI. 24.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

3. A TERMA Nonprofit Közhasznú Zrt alapító okiratának módosítása
az ülésen kiosztott (355/2010. XI. 25.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

4. A Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló Terézvárosi Közbiztonsági Kft alapító okiratának módosítása
az ülésen kiosztott (361/2010. XI. 25.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

nyílt ülés:

22. Interpellációk, kérdések, képviselői közlemények

Tájékoztatók:
- A Vagyonkezelő Nonprofit Zrt 2010. szeptember 29-én megtartott Igazgatósági ülésének jegyzőkönyve
(354/2010. XI. 18.)

- A Hunyadi téri balesetveszélyes fák kivágásának engedélyezési ügye
(353/2010. XI. 18.)

- Kincsünk a Piac – Hunyadi tér lakossági csoport észrevétele a Hunyadi téri balesetveszélyes fák kivágása ügyében kiküldött tájékoztatóhoz
az ülésen kiosztott (360/2010. XI. 25.)

Kérem, hogy esetleges távolmaradását a Szervezési Főosztályon, a 351-8933-as telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. november 18.


Hassay Zsófia
polgármester