Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Jogi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Jogi Bizottság ülését
2010. november 25. napján (csütörtökön) 9 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös utca 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

2. Kerületi küldött választása a Fővárosi Közgyűlés üléseire
(346/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tájékoztató jelentése a 2010. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről
(348/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló egységes szerkezetben elfogadott rendeletének módosítása
(349/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint gyermekvédelmi ellátások egyszeri kiegészítéséről szóló rendelet megalkotása
(324/2010. XI. 08.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

6. Rendeletalkotás igazgatási szünet elrendeléséről
(322/2010. XI. 04.)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

7. A Terézvárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 33/2002. (XI. 13.) rendelet módosítása
(344/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

8. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 44/2006. (XII. 1.) rendelet módosítására
(343/2010. XI. 17.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

9. Javaslat a Terézvárosi Önkormányzat kezelésében lévő közutak nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjról szóló 10/2007. (III. 26.) rendelet módosítására
(345/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

10. Rendeletmódosítási javaslat a 40. számú Kerületi Szabályozási Terv (KSZT) kiegészítésére
(325/2010. XI. 08.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

13. Határozati javaslat Szabályozási terv készíttetésére a Városligeti fasor – Bajza utca – Benczúr utca – Dózsa György út által határolt területre
(327/2010. XI. 09.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

16. Terézvárosi Érdekegyeztető Tanácsba delegált önkormányzati képviselők kijelölése
(330/2010. XI. 10.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

17. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona alapító okiratának módosítása
(339/2010. XI. 15.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. november 18.

Üdvözlettel: 

 

Dr. Deák Imre s.k.
elnök