Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros
Önkormányzat Képviselő-testületének
Humán Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Humán Bizottság következő ülését
2010. november 23. napján (kedden) 16 órakor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

zárt ülés:

1. Vállalkozó fogorvos ellátási szerződésének meghosszabbítása
(323/2010. XI. 08.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

nyílt ülés:

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának tájékoztató jelentése a 2010. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről
(348/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló egységes szerkezetben elfogadott rendeletének módosítása
(349/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

5. A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, valamint gyermekvédelmi ellátások egyszeri kiegészítéséről szóló rendelet megalkotása
(324/2010. XI. 08.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

15. Javaslat közoktatási intézmények vezetői pályázatának kiírására a 2011/2012. tanévtől
(329/2010. XI. 09.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

16. Terézvárosi Érdekegyeztető Tanácsba delegált önkormányzati képviselők kijelölése
(330/2010. XI. 10.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

17. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona alapító okiratának módosítása
(339/2010. XI. 15.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

18. Pályázat kiírása a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat vezetői (igazgatói) feladatainak ellátására
(351/2010. XI. 18.)
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

Bizottsági előterjesztések:
okt1 Tankönyvtámogatás a Szinyei Merse Pál Gimnázium számára
Előterjesztő: Császárné Csóka Ilona bizottsági elnök

okt1 Döntés az önkormányzati óvodák és iskolák csoport- és tanuló létszámának emeléséről, a jogszabály szerinti maximális csoport-és osztálylétszámtól való eltérés engedélyezéséről
Előterjesztő: Simonffy Márta alpolgármester

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy az esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu email címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. november 18.

Üdvözlettel: 

 

Császárné Csóka Ilona s.k.
elnök