Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzat
Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság következő ülését
2010. október 27. napján (szerdán) 17 órakor tartja
a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal (Bp. VI. Eötvös u. 3.) földszinti tanácstermében

NAPIREND:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

nyílt ülés:

1. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló egységes szerkezetben elfogadott rendeletének módosítása
(303/2010. X. 21.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

2.b Bizottsági tagok és tanácsnokok megválasztása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

5. Közbeszerzési eljárás kiírása folyószámla hitelkeret biztosítására
(308/2010. X. 21.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

6. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata parkfenntartási munkái végzésére irányuló vállalkozási szerződés” tárgyában kiírásra került általános egyszerű közbeszerzési eljárásban
(304/2010. X. 21.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

7. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2010. évre vonatkozó karácsonyi díszítő kivilágításának kiépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárása
az ülésen került kiosztásra: (312/2010. X. 27.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

11. Javaslattétel a Hunyadi téri Vásárcsarnokkal és környezetével foglalkozó munkacsoport tagjaira és feladataira
(307/2010. X. 21.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

12. Határozati javaslat önkormányzati állásfoglalás kialakítására a Nyugati pályaudvar csatlakozó vonalszakaszainak elővárosi célú fejlesztése ügyében folyó előzetes vizsgálati eljáráshoz
az ülésen került kiosztásra: (311/2010. X. 27.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

Bizottsági előterjesztések
2. Lakásokkal kapcsolatos előterjesztések
a. Bérbeadás
2a/1. Lovag u. 15. I. em. 9. (2/2010.) - zárt ülés

c. Elővásárlási jog
2c/1. Eötvös u. 11/A. II. em. 3. (3/2010.)

3. Nem lakás célú helyiségekkel kapcsolatos előterjesztések
b. Elidegenítés
3b/1. Szív u. 9. (4/2010.)

c. Elővásárlási jog
3c/1. Káldy Gy. u. 6. fszt. 1. (5/2010.)

4. Parkolási megváltás és társasházi kérelmek
b. Társasházi kérelmek
4b/1. Izabella u. 73. (6/2010.)

5. Egyéb
5a/1. A hivatal adatmentő szerverének meghibásodott mágnesszalagos mentőegységének, valamint központi nyomtatóinak cseréje (1/2010.)
5a/2. „Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata részére 10.000 darab karácsonyi csomag beszerzése és házhoz szállítása” tárgyában kiírásra kerülő általános egyszerű közbeszerzési eljárás lezárása

(7/2010.)
5a/3. Pénzeszköz-átadási előirányzat 80% fölötti felhasználásának engedélyezése a Terézvárosi Foglalkoztatást Elősegítő Nonprofit Kft. Részére (8/2010.)
5a/4. Javaslat a 2010. évi társasházi zöldfelület-fejlesztési pályázat határidő módosítására (9/2010.)

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. október 21.

Üdvözlettel: 

 

Czuppon Zsolt s.k.
elnök