Budapest Főváros VI. Kerület
Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Pénzügyi Bizottsága

MEGHÍVÓ

Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság a következő ülését
2010. október 28. napján (csütörtökön) 8 óra 30 perckor
a Polgármesteri Hivatal (Eötvös u. 3.) V. emeleti tanácstermében az alábbiak szerint:

NAPIRENDEK:
Testületi előterjesztések
(a napirendi számozások megegyeznek a testületi ülés napirendi számozásaival)

zárt ülés:

3. A polgármester illetményének és költségtérítésének módosítása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Deák Imre a Jogi Bizottság elnöke

nyílt ülés:

1. A Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről szóló egységes szerkezetben elfogadott rendeletének módosítása
(303/2010. X. 21.)
Előterjesztő: Hassay Zsófia polgármester

2.b Bizottsági tagok és tanácsnokok megválasztása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: dr. Bundula Csaba alpolgármester

3. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 35/1995. (XII. 15.) rendeletének módosítása
(301/1020. X. 21.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

4. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 36/1995. (XII. 15.) rendeletének módosítása
(302/1020. X. 21.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

5. Közbeszerzési eljárás kiírása folyószámla hitelkeret biztosítására
(308/2010. X. 21.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

6. Közbeszerzési eljárást lezáró döntés a „Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata parkfenntartási munkái végzésére irányuló vállalkozási szerződés” tárgyában kiírásra került általános egyszerű közbeszerzési eljárásban
(304/2010. X. 21.)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

7. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 2010. évre vonatkozó karácsonyi díszítő kivilágításának kiépítésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lezárása
(az előterjesztés az ülésen kerül kiosztásra)
Előterjesztő: Óvári Gyula alpolgármester

9. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2010. évi belső ellenőrzési tervének módosítása
(295/2010. X.19.)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

10. Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának 2011. évi belső ellenőrzési terve
(296/2010. X. 19.)
Előterjesztő: dr. Sajtos Csilla jegyző

Egyebek

A napirendek fontosságára való tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok. Kérem, hogy esetleges távolmaradását a 342-1952-es telefonszámon, vagy a szervezes@terezvaros.hu e-mail címen szíveskedjen bejelenteni.

Budapest, 2010. október 21.

Üdvözlettel:


dr. Szili Kovács Tibor sk.
elnök